Zamknij komunikat

Nowy Office 2013
Do góry

Kurs C#, cz. II

Kurs C#, cz. II

20. Atrybuty i mechanizm refleksji

Paweł Kruczkowski
5 lutego 2007
98 221
Odsłony
Paweł Kruczkowski
5 lutego 2007
98 221
Odsłony

Tematem dzisiejszego - ostatniego już w tej części nauki programowania w języku C# 2.0 na łamach portalu CentrumXP.pl – artykułu, będą atrybuty oraz mechanizm refleksji. Pokrótce zdefiniujemy sobie pojęcie atrybutu oraz przybliżymy sobie sposób jego użycia w oparciu o przykłady. Opowiemy sobie również o refleksji: co to jest, jakie ma zalety i wady oraz gdzie ją stosować i w jaki sposób.


19. Operacje wejścia - wyjścia cz. 2

Paweł Kruczkowski
30 stycznia 2007
44 829
Odsłony
Paweł Kruczkowski
30 stycznia 2007
44 829
Odsłony

W poprzednim tygodniu poznaliśmy podstawowe operacje wejściowe oraz wyjściowe, jakie oferuje nam język obiektowy C# 2.0. Nauczyliśmy się już zapisywać dane do pliku oraz je czytać. Dzisiaj poszerzymy sobie jeszcze naszą wiedzę na w/w temat, ale de facto dzisiejszy artykuł będzie poświęcony głównie metodom i właściwościom umożliwiającym manipulację plików oraz katalogów.


18. Operacje wejścia - wyjścia cz.1

Paweł Kruczkowski
23 stycznia 2007
88 076
Odsłony
Paweł Kruczkowski
23 stycznia 2007
88 076
Odsłony

Tematem niniejszego artykułu są standardowe operacje wejścia – wyjścia. Już wielokrotnie spotkaliśmy się z podstawowymi operacjami zarówno wejściowymi jak i wyjściowymi na łamach portalu CentrumXP, niemniej jednak dzisiejszy tekst będzie utrwaleniem oraz poszerzeniem zdobytej już wiedzy na temat sposobów komunikowania się z użytkownikiem za pomocą języka C# 2.0.


17. Delegaty i zdarzenia

Paweł Kruczkowski
16 stycznia 2007
178 930
Odsłony
Paweł Kruczkowski
16 stycznia 2007
178 930
Odsłony

Tematem niniejszego artykułu są delegaty i zdarzenia. Są to dwa ściśle ze sobą powiązane pojęcia, o których warto parę słów napisać.


16. Wyjątki - część II

Paweł Kruczkowski
9 stycznia 2007
48 197
Odsłony
Paweł Kruczkowski
9 stycznia 2007
48 197
Odsłony

W poprzednim tygodniu poznaliśmy podstawowe informacje na temat wyjątków w języku C# 2.0. Potrafimy już odróżniać rodzaje błędów, jakie mogą wystąpić w naszym programie. Nauczyliśmy się również używać bloku obsługi tych często nieprzewidywalnych sytuacji. Słowa: try, catch, finally czy throw nie powinny już być dla nas obce.


15. Wyjątki - część I

Paweł Kruczkowski
2 stycznia 2007
66 428
Odsłony
Paweł Kruczkowski
2 stycznia 2007
66 428
Odsłony

Dzisiaj opowiemy sobie o wyjątkach. Każdy programista pisząc program skazany jest na ich występowanie w mniejszym bądź większym stopniu. Wyjątek (ang. exception) to taki obiekt, który potrafi informować nas o niezwykłych, nienormalnych zdarzeniach w naszym programie. Na szczęście język C# 2.0 zapewnia mechanizm obsługi takich wyjątków. Niniejszy artykuł przybliży nam ten mechanizm, poznamy nowe słowa kluczowe jak: try, catch oraz finally. W oparciu o przykłady, zdefiniujemy sobie również instrukcję throw.


14. Wyrażenia regularne

Paweł Kruczkowski
26 grudnia 2006
110 612
Odsłony
Paweł Kruczkowski
26 grudnia 2006
110 612
Odsłony

Tematem niniejszego artykułu są wyrażenia regularne, bez których - z punktu widzenia programistów - definiowanie łańcuchów znaków często nie miałoby sensu. Według wikipedii wyrażenia regularne (ang. regular exxpressions) są bowiem wzorcem, który opisuje te łańcuchy.


13. Łańcuchy w C# 2.0

Paweł Kruczkowski
19 grudnia 2006
86 815
Odsłony
Paweł Kruczkowski
19 grudnia 2006
86 815
Odsłony

Podobnie jak w większości innych języków programowania, łańcuch (ang. string) to sekwencja znaków. W języku C# 2.0 łańcuch ten jest pełnoprawnym, efektywnym i co najważniejsze łatwym w użyciu typem.


12. Słowniki w C# 2.0

Paweł Kruczkowski
12 grudnia 2006
88 498
Odsłony
Paweł Kruczkowski
12 grudnia 2006
88 498
Odsłony

W poprzednim tygodniu poznaliśmy interfejsy, które są bardzo częstym mechanizmem stosowanym przez programistów. Dzisiaj opowiemy sobie o interfejsach kolekcji. Język C# 2.0 dostarcza nam bowiem 2 rodzaje interfejsów, które służą do wyliczania i porównywania kolekcji.


11. Interfejsy, część 2

Paweł Kruczkowski
5 grudnia 2006
64 367
Odsłony
Paweł Kruczkowski
5 grudnia 2006
64 367
Odsłony

Tydzień temu na łamach portalu CentrumXP.pl zostało wprowadzone nowe pojęcie, które odgrywa w świecie programistów ogromną rolę.. Interfejsy – bo o nich jest tutaj mowa – są kontraktem jaki zostaje utworzony pomiędzy klasą a użytkownikiem.


10. Interfejsy, część 1

Paweł Kruczkowski
28 listopada 2006
100 025
Odsłony
Paweł Kruczkowski
28 listopada 2006
100 025
Odsłony

Interfejs to pojęcie bardzo ważne i często używane przez programistów. W niniejszym artykule opowiemy sobie o jego prawidłowej definicji oraz implementacji, jak również spróbujemy pokazać jak obsługiwać kilka interfejsów naraz i jak je rozbudowywać.


09. Struktury

Paweł Kruczkowski
21 listopada 2006
52 628
Odsłony
Paweł Kruczkowski
21 listopada 2006
52 628
Odsłony

Tematem dzisiejszego artykułu będą struktury, które są prostym typem definiowanym i często używanym przez programistów. Nauczymy się je prawidłowo definiować i deklarować, a także opowiemy sobie o różnicach występujących między nimi a klasami.


08. Porozmawiajmy o klasach

Paweł Kruczkowski
14 listopada 2006
75 478
Odsłony
Paweł Kruczkowski
14 listopada 2006
75 478
Odsłony

W dzisiejszym artykule będziemy kontynuować temat klas w języku C# 2.0. Na łamach portalu CentrumXP zostało już o nich bardzo wiele napisane i każdy z nas potrafi prawidłowo zdefiniować pojęcie klasy jak i bez żadnego problemu ją zaimplementować w swoim programie.


07. Abstrakcja w C#

Paweł Kruczkowski
7 listopada 2006
79 991
Odsłony
Paweł Kruczkowski
7 listopada 2006
79 991
Odsłony

W poprzednim tygodniu opowiedzieliśmy sobie o dwóch bardzo ważnych pojęciach jakimi niewątpliwie są: dziedziczenie oraz polimorfizm. Wprowadziliśmy sobie również definicje metod wirtualnych i przesłaniających, a także poznaliśmy nowe, ważne słówko kluczowe: base.


06. Dziedziczenie i polimorfizm

Paweł Kruczkowski
31 października 2006
205 395
Odsłony
Paweł Kruczkowski
31 października 2006
205 395
Odsłony

Tematem niniejszego artykułu będzie dziedziczenie oraz polimorfizm. Oba te pojęcia są jednymi z najważniejszych z punktu widzenia programowania obiektowego. Bowiem prędzej czy później każdy z nas w swoich programach będzie musiał zdefiniować pewną ogólną klasę, która będzie definiować cechy wspólne dla zestawu pozostałych elementów.


05. Hermetyzacja danych

Paweł Kruczkowski
24 października 2006
96 780
Odsłony
Paweł Kruczkowski
24 października 2006
96 780
Odsłony

Tematem dzisiejszego kursu programowania w języku C# jest hermetyzacja danych. Zdefiniujemy sobie prawidłowo to pojęcie, jak również pokażemy sposób posługiwanie się tym mechanizmem. Jest on bardzo ważny, gdyż stosowanie hermetyzacji danych jest jedną z cech dobrego programowania obiektowego.


04. Przeciążanie metod i konstruktorów

Paweł Kruczkowski
17 października 2006
76 843
Odsłony
Paweł Kruczkowski
17 października 2006
76 843
Odsłony

W niniejszym artykule opowiemy sobie o przeciążaniu metod oraz konstruktorów. Bardzo często bowiem w naszych programach istnieje potrzeba używania kilku funkcji o tej samej nazwie, ale o różnej ilości przyjmowanych przez nią parametrów. To samo tyczy się konstruktorów. Aby w pełni to zrealizować wprowadzono mechanizm przeciążania zarówno metod jak i konstruktorów.


03. Przekazywanie parametrów

Paweł Kruczkowski
10 października 2006
128 534
Odsłony
Paweł Kruczkowski
10 października 2006
128 534
Odsłony

Tematem dzisiejszego artykułu są parametry, bez których żaden nasz program się nie obejdzie. Zostaną one przedstawione pod kątem użyteczności oraz sposobu ich przekazywania w trakcie pisania naszego kodu.


02. Usuwanie obiektów

Paweł Kruczkowski
3 października 2006
122 158
Odsłony
Paweł Kruczkowski
3 października 2006
122 158
Odsłony

Tematem niniejszego artykułu będą konstruktory i dekonstruktory. Na łamach CentrumXP była już mowa o konstruktorach, dlatego też każdy z nas pokrótce potrafiłby wyjaśnić ich istotę oraz sposób użycia, niemniej jednak w tym miejscu pragnę poszerzyć zdobytą już przez nas wiedzy na ich temat, jak również określenie nowych definicji takich jak: destruktory oraz instrukcje dispose oraz using.


01. Zmienne, stałe, wyrażenia i odstępy w C# 2.0

Paweł Kruczkowski
26 września 2006
122 075
Odsłony
Paweł Kruczkowski
26 września 2006
122 075
Odsłony

Każdy kto rozpoczynał naukę programowania w jakimkolwiek języku (nie tylko w języku obiektowym jakim jest C#), na samym jej początku zetknął się z definicją zmiennych czy stałych, bez których nasz program nie może „żyć”. Nauka ich deklarowania to pierwsze kroki każdego programisty. Niniejszy artykuł pokaże nam w jaki sposób te pierwsze kroki postawić. Wprowadzimy sobie kilka pojęć: obok wspomnianych stałych czy zmiennych, postaram się pokrótce wytłumaczyć istotę wyliczeń czy prawidłowo zdefiniowanych wyrażeń używanych w C# 2.0.