Zamknij komunikat

Nowy Office 2013
Do góry

Wysoka dostępność i odzyskiwanie danych

Wysoka dostępność i odzyskiwanie danych

Wysyłanie dziennika

Krzysztof Kapustka
14 czerwca 2017
656
Odsłony
Krzysztof Kapustka
14 czerwca 2017
656
Odsłony

Wysyłanie dziennika (ang. log shipping) jest jedną z podstawowych technik ochrony i odzyskiwania danych po awarii (ang. distaster recovery, DR), jakie dostępne są w systemie SQL Server od kilkunastu lat. Niektóre źródła ukazują wysyłanie dziennika również jako prostą realizację wysokiej dostępności (ang. high availability, HA), jednak to, czy wysyłanie dziennika uznawać będziemy jako rozwiązanie DR czy HA, podyktowane jest głównie fizycznym położeniem naszych serwerów - jeśli funkcję Log shipping wykorzystywać będziemy lokalnie, możemy o niej wówczas mówić w kontekście wysokiej dostępności, natomiast dla serwerów rozstawionych od siebie w dużych odległościach narzędzie to przyjmować będzie formę rozwiązania DR. W obu tych przypadkach funkcja ta działa dokładnie tak samo, a jedyną różnicą jest tu zmiana charakteru rezerwowego serwera bazy danych. Serwer ten może więc odgrywać rolę serwera aktywnej kopii zapasowej, zdolnego do przejęcia pracy po serwerze głównym w przypadku jego awarii, serwera do odzyskiwania danych z innej lokalizacji lub serwera raportowania.


Dublowanie bazy danych

Krzysztof Kapustka
7 czerwca 2017
849
Odsłony
Krzysztof Kapustka
7 czerwca 2017
849
Odsłony

Dublowanie bazy danych (ang. database mirroring) jest jedną z podstawowych strategii realizacji wysokiej dostępności w środowisku wykorzystującym system SQL Server. Należy jednak zaznaczyć, że funkcja ta, wprowadzona po raz pierwszy w wersji SQL Server 2005, w kolejnych wydaniach tego produktu wypierana była stopniowo przez tzw. grupy dostępności AlwaysOn (ang. AlwaysOn Availability Groups), zaś od wersji SQL Server 2016 rozwiązanie to nie jest już dłużej dostępne. Mimo wszystko uważamy, że funkcja dublowania baz danych nadal jest warta poznania, jako że w większości środowisk produkcyjnych będzie ona stosowana jeszcze przez wiele lat, zaś jej zgłębienie ułatwi nam zrozumienie różnic występujących pomiędzy nią a wspomnianą technologią będącą jej bezpośrednim następcą.


Grupy dostępności Always On

Krzysztof Kapustka
31 maja 2017
802
Odsłony
Krzysztof Kapustka
31 maja 2017
802
Odsłony

Funkcjonalność Grup dostępności Always On (ang. Always On Availability Groups) - będąca jednocześnie rozwiązaniem wysokiej dostępności (HA) i odzyskiwania danych po awarii (DR), przez co określana jest niekiedy akronimem HADRON - została wprowadzona w systemie SQL Server 2012 jako rozwiązanie alternatywne dla funkcji dublowania bazy danych. Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na swoją złożoność i wysokie koszty implementacji rozwiązanie to przeznaczone jest głównie dla dużych środowisk klasy enterprise. Zanim przejdziemy do omawiania tego zagadnienia warto nadmienić, że kluczem do pełnego zrozumienia tematu grup dostępności jest dobre zapoznanie się z obowiązującą w nim terminologią.


Tworzenie nowej grupy dostępności

Krzysztof Kapustka
24 maja 2017
708
Odsłony
Krzysztof Kapustka
24 maja 2017
708
Odsłony

Wiemy już mniej więcej czym są i jak działają grupy dostępności Always On, tak więc przyszedł teraz czas na zaprezentowanie sposobu tworzenia takiej grupy w przykładowym środowisku. Jak już wspominaliśmy w poprzedniej publikacji, działanie tego rozwiązania opiera się bezpośrednio na funkcjonalności klastra pracy awaryjnej systemu Windows Server, tak więc zanim w ogóle rozpoczniemy proces tworzenia nowej grupy dostępności musimy uprzednio zdefiniować sobie taki klaster. Jako że funkcja klastra pracy awaryjnej nie jest częścią systemu SQL Server, lecz należy do systemu operacyjnego Windows Server, dokładne informacje w zakresie działania tej technologii i sposobów jej implementacji przedstawiliśmy w dziale poświęconym produktowi Windows Server.


Instalator SQL Server - strona Database Engine Configuration

Krzysztof Kapustka
17 maja 2017
723
Odsłony
Krzysztof Kapustka
17 maja 2017
723
Odsłony

Jeśli na ekranie Feature Selection instalatora SQL Server na liście funkcji do zainstalowania zaznaczyliśmy komponent silnika bazy danych realizowany przez usługę Database Engine Service, wówczas jednym z kolejnych kroków instalatora będzie strona Database Engine Configuration, w ramach której będziemy musieli tę funkcję skonfigurować.


Wprowadzenie do wysokiej dostępności i odzyskiwania danych

Krzysztof Kapustka
10 maja 2017
926
Odsłony
Krzysztof Kapustka
10 maja 2017
926
Odsłony

W dzisiejszych czasach nowoczesne technologie stanowią podstawę działania praktycznie każdej prosperującej na rynku firmy. Z tego powodu ważne jest, aby technologie te, a w szczególności napędzająca je infrastruktura, były dostępne dla pracowników i klientów przez cały czas. Kto zalicza tzw. downtime, czyli czas, w którym jego firma z powodu problemów technicznych przestaje chwilowo świadczyć swoje usługi, może narazić się na poważne straty finansowe, a nawet ostatecznie wypaść z rynku. Niestety, jako że stosowane na świecie oprogramowanie nie jest pozbawione wad, a wykorzystywany na co dzień sprzęt nie jest niezawodny, do tego rodzaju sytuacji dochodzi na świecie dziesiątki razy każdego dnia.