Menu kategorii
 • Skróty klawiszowe w Windows 8

  Skróty klawiszowe w Windows 8

   Adam Myszkowski
  Adam Myszkowski
  00:00
  07.02.2013
  146151 wyświetlenie

  Mimo dużych zmian w interfejsie, z których część wydaje się mało intuicyjna, najnowszy system Microsoftu pozwala w prosty sposób się oswoić. Pomimo, że wiele opcji i funkcji jest pochowanych w różnych miejscach ekranu, wszystkie daje się łatwo przywołać różnymi skrótami klawiszowymi. Naturalnie na samą myśl o nauce na pamięć kilkudziesięciu kombinacji klawiszy użytkownicy reagują przeważnie ze sporym obrzydzeniem, niemniej gwarantujemy, że odpowiednie podejście do tematu sprawi, że praca z nowymi „okienkami” okaże się dużo sprawniejsza, niż jedynie z użyciem myszki.

  Poniżej prezentujemy listę większości skrótów, które uznaliśmy za pomocne w codziennej pracy. Część z nich towarzyszy nam od wielu pokoleń Windowsa, większość jednak jest nowa i odnosi się do nowych funkcjonalności zmienionego interfejsu. Naturalnie opanowanie wszystkich z nich nie jest łatwe, ale wystarczy odrobinkę zastanowić się, których z nich naprawdę potrzebujemy i okaże się, że zostanie ich do przyswojenia raptem kilkanaście.

  Skróty z klawiszem Windows

  • Klawisz Windows: przełączanie pomiędzy ekranem Start, a klasycznym Pulpitem
  • Klawisz Windows + C: wyświetla menu Charms
  • Klawisz Windows + Tab: przełącza między otwartymi aplikacjami (tylko w aplikacjach w interfejsie Modern)
  • Klawisz Windows + I: wyświetla menu ustawień systemu
  • Klawisz Windows + J: przełączanie między główną aplikacją a przyciągniętą do boku ekranu
  • Klawisz Windows + H: wyświetla pasek udostępniania
  • Klawisz Windows + K: wyświetla pasek urządzeń
  • Klawisz Windows + Q: otwiera panel wyszukiwarki aplikacji
  • Klawisz Windows + O: blokuje orientację ekranu (w pionie lub poziomie)
  • Klawisz Windows + F: wyszukiwarka plików
  • Klawisz Windows + W: wyszukiwarka ustawień
  • Klawisz Windows + P: ustawienia wielu ekranów
  • Klawisz Windows + Z: wyświetla dolny pasek z dostępem do wszystkich aplikacji (tylko na ekranie Start)
  • Klawisz Windows + X: bardzo przydatne menu ze skrótami do wielu narzędzi systemu Windows
  • Klawisz Windows + . (kropka): przesunięcie podziału ekranu dla różnych aplikacji do prawej krawędzi
  • Klawisz Windows + Shift + . (kropka): przesunięcie podziału ekranu dla różnych aplikacji do lewej krawędzi
  • Klawisz Windows + PrtScn: wykonuje zrzut ekranu i automatycznie zapisuje go w folderze Obrazy jako screenshot
  • Klawisz Windows + Enter: uruchamia Narratora systemu Windows
  • Klawisz Windows + E: otwiera Mój Komputer
  • Klawisz Windows + R: otwiera okno Uruchom
  • Klawisz Windows + U: otwiera Centrum ułatwień dostępu
  • Klawisz Windows + Ctrl + F: otwiera okno dialogowe Znajdź komputery
  • Klawisz Windows + 1-10: uruchomienie programów znajdujących na pasku zadań w kolejności od lewej (zarówno przypiętych, jak i uruchomionych wcześniej)
  • Klawisz Windows + B: zaznacza pierwszy element w obszarze powiadomień paska zadań, a następnie umożliwia poruszanie się za pomocą strzałek
  • Klawisz Windows + T: gdy przytrzymamy klawisz Windows każde kolejne naciśnięcie klawisza T wyświetla podgląd kolejnych miniaturek programów uruchomionych na Pasku zadań
  • Klawisz Windows + M: minimalizacja wszystkich okien
  • Klawisz Windows + Shift + M: przywrócenie zminimalizowanych okien
  • Klawisz Windows + D: pokaż/ukryj pulpit (w trybie klasycznym)
  • Klawisz Windows + L: ekran blokady systemu
  • Klawisz Windows + Strzałka do góry: maksymalizuje bieżące okno
  • Klawisz Windows + Strzała w dół: pierwsze przyciśnięcie klawisza strzałki powoduje wyjście z trybu zmaksymalizowanego aktywnego okna, drugie całkowicie minimalizuje aktywne okno
  • Klawisz Windows + Home: minimalizuje wszystkie okna oprócz aktywnego
  • Klawisz Windows + Strzałka w lewo: przenosi aktywne okno na lewą połowę ekranu
  • Klawisz Windows + Strzałka w prawo: przenosi aktywne okno na prawą połowę ekranu
  • Klawisz Windows + Shift + Strzałka w górę: rozszerza bieżące okno z góry do dołu ekranu
  • Klawisz Windows + Shift + Lewa/Prawa Strzałka: przenosi aktywne okno z jednego monitora na drugi
  • Klawisz Windows + Spacja: przełączanie języka i układu klawiatury
  • Klawisz Windows + Ctrl + Spacja: powraca do poprzednio używanej metody wprowadzania danych
  • Klawisz Windows + F1: pomoc i obsługa techniczna
  • Klawisz Windows + (minus) oraz klawisz Windows + (plus) : uruchamia Lupę i pozwala na powiększanie podglądu ekranu i jego zmniejszanie.

  Skróty z klawiszem Ctrl

  • Ctrl + A: zaznacza wszystkie elementy
  • Ctrl + C: kopiuje wybrany element do schowka
  • Ctrl + X: wycina zaznaczony element i trzymaj w schowku
  • Ctrl + V: wkleja element ze schowka
  • Ctrl + D: usuwa wybrany element
  • Ctrl + Z: cofa czynność
  • Ctrl + Y: ponawia czynność
  • Ctrl + N: otwiera nowe okno w Eksploratorze Windows
  • Ctrl + W: zamyka bieżące okno w Eksploratorze Windows
  • Ctrl + E: przechodzi do pola wyszukiwania w prawym górnym rogu okna Eksploratora
  • Ctrl + ?: zmniejsza czasowo rozmiar kafelków, do czasu wykonania innej operacji
  • Ctrl + >: przeglądanie grup kafelków w prawo
  • Ctrl + <: przeglądanie grup kafelków w lewo
  • Ctrl + [plus] lub Ctrl+[minus]: powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego
  • Ctrl + rolka myszy: powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego
  • Ctrl + Shift + N: utwórz nowy folder
  • Ctrl + Shift + Esc: otwiera Menedżer zadań Windows
  • Ctrl + Alt + Delete: otwiera ekran Windows Security
  • Ctrl + kliknięcie na kolejnych elementach: dodaje nowe elementy do zaznaczonych
  • Ctrl + kliknięcie i przeciągnięcie elementów: tworzy kopie tego elementu w folderze, do którego przeciągamy
  • Ctrl + Shift + kliknięcie i przeciągnięcie elementu: tworzy skrót dla tego elementu w folderze, do którego przeciągamy
  • Ctrl + Shift + kliknięcie na pasku zadań: uruchamia program jako Administrator
  • Ctrl + Esc: przełączanie pomiędzy ekranem Start, a klasycznym pulpitem
  • Ctrl + rolka myszy: pomniejszanie i powiększanie kafelków na ekranie Start

  Skróty z klawiszem Alt

  • Alt: pokaż lub ukryj Menu w Eksploratorze Windows
  • Alt + F4: Zamyka aktywne okno aplikacji (zarówno w trybie klasycznego pulpitu, jak i dla aplikacji ModernUI)
  • Alt + D: aktywuje pasek adresu do natychmiastowego wpisywania ścieżki dostępu
  • Alt + P: otwiera menu Plik w Windows Explorer
  • przytrzymany Alt + Tab: przełączanie pomiędzy aktywnymi oknami
  • przytrzymany Alt + przytrzymany Shift + Tab: przełączanie pomiędzy aktywnymi oknami w odwrotnej kolejności
  • Alt + Spacja: dostęp do menu skrótów dla bieżącego okna
  • Alt + Esc: przełączanie między otwartymi programami w kolejności, w jakiej były otwierane
  • Alt + Enter: wyświetla Właściwości zaznaczonego elementu w Eksploratorze Windows
  • Alt + PrtScn: robi zrzut ekranu aktywnego okna i umieszcza go w schowku
  • Alt + Strzałka w górę: przejście o jeden poziom folderu w górę w Eksploratorze Windows
  • Alt + Strzałka w lewo: wyświetla poprzedni folder w Eksploratorze Windows
  • Alt + Strzałka w prawo: wyświetla następny folder w Eksploratorze Windows

  Skróty z klawiszem Shift

  • Shift + Insert: uruchamianie CD/DVD bez funkcji autoodtwarzania
  • Shift + Delete: trwałe usunięcie elementu z pominięciem kosza
  • Shift + F6: przełączanie między kolejnymi elementami w oknie
  • Shift + F10: menu kontekstowe dla wybranego elementu
  • Shift + Tab: przełączanie między kolejnymi elementami w aktywnym oknie
  • Shift + klik: zaznaczanie grupy elementów
  • Shift + klik na Pasku zadań: uruchamianie kolejnego okna uruchomionej aplikacji
  • Shift + Klik prawym przyciskiem myszy na element na pasku zadań: dostęp do menu kontekstowego dla wybranego elementu

  Inne skróty

  • PageUp: przewijanie zawartości ekranu Startowego
  • PageDown: przewijanie zawartości ekranu Startowego
  • Home: przejście na początek kafelków
  • End: przejście na koniec kafelków


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Cenne wskazówki