Neuronowe tłumaczenie nowej generacji w Microsoft Translator

Neuronowe tłumaczenie nowej generacji w Microsoft Translator

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
18:26
16.11.2018
873 wyświetlenia

Zwykle kiedy widzimy komunikat, że dany tekst został przetłumaczony maszynowo, możemy spodziewać się paru rażących błędów i zagubionego sensu. Microsoft Translator jest jednak od dwóch lat zasilany przez sieci neuronowe. Przez ten czas technologia neuronowego tłumaczenia maszynowego Microsoftu zrobiła ogromne postępy. Jednym z kamieni milowych było osiągnięcie ludzkiego poziomu tłumaczeń. Teraz zespół Microsoft Translator informuje o kolejnym przełomie.

Na początku tego roku Microsoft ogłosił pierwszy system tłumaczenia maszynowego, który tłumaczy zdania z artykułów chińskich na angielski z taką samą jakością i dokładnością, jak człowiek. Teraz firma donosi o wprowadzeniu niektórych z tych osiągnięć do produkcji. Chodzi dokładnie o wydanie nowych systemów translatorskich dla tłumaczeń z chińskiego i niemieckiego na angielski i odwrotnie. Ma to poprawić jakość tłumaczeń i rozwinąć możliwości aplikacji.

W oparciu o ludzką ocenę z użyciem zestawów testowych, będących branżowym standardem, dostrzegamy 11% poprawę ogólnej jakości w stosunku do poprzedniego API produkcyjnego. Usprawnienia te są rezultatem pracy systemów badawczych, które osiągnęły poziom tłumaczeń na równi z ludzkim dla powszechnie używanego zestawu newsów na początku tego roku, a które teraz zostały włączone do produkcyjnego API. Zawierają one nowe generacje architektury sieci neuronowych i dual learningu.
– zespół Microsoft Translator

By nie być gołosłownym, Microsoft prezentuje kilka przykładów tłumaczeń, porównując dotychczasowe wyniki Translatora z nowymi:

Z niemieckiego na angielski

Źródło: Jemand hat heute über diese Männer gewacht.
Stare tłumaczenie: Someone woke up about these men today.
Nowe tłumaczenie: Someone watched over these men today.

Z chińskiego na angielski

Źródło: 该地区有不少房屋及车辆受损。
Stare tłumaczenie: There are many damaged homes and vehicles in the AREA.
Nowe tłumaczenie: A number of homes and vehicles have been damaged in the area.

Z angielskiego na chiński

Źródło: But the latest simulation suggests Venus could have boasted a thin, Earth-like atmosphere and still spun slowly.
Stare tłumaczenie: 但最新的模拟表明, 金星可能会吹嘘一个稀薄的, 地球般的气氛, 仍然旋转缓慢。
Nowe tłumaczenie: 但最新的模拟表明, 金星可能号称拥有稀薄的、类似地球的大气层, 而且仍然缓慢旋转。

Te nowe możliwości neuronowego tłumaczenia maszynowego działają już w Microsoft Translator w jego aplikacjach, dodatkach, Office, Bing oraz za pośrednictwem Translator API w ramach Azure Cognitive Services. Analogiczne wsparcie dla kolejnych języków zostanie dodane na początku 2019 roku.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://blogs.msdn.microsoft.com/translation/2018/11/14/nextgennmt/

Polecamy również w kategorii Sztuczna inteligencja