Kompilacja 14393.1794 trafiła do Windows 10 Anniversary Update

Kompilacja 14393.1794 trafiła do Windows 10 Anniversary Update

 Amadeusz Labuda
Amadeusz Labuda
12:08
19.10.2017
0 komentarzy
1415 wyświetleń

Jak łatwo ocenić po nagłówkach na rozlicznych portalach technicznych, zarówno tych rodzimych jak i zagranicznych, Fall Creators Update nieodmiennie gra obecnie pierwsze skrzypce w informacjach powiązanych ze światem Microsoftu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyna wspierana wersja Dziesiątki, czego dowodzi chociażby najnowsza kompilacja aktualizacji przygotowana specjalnie dla Windows 10 Anniversary Update (1607), który w tej formie miał swoją premierę już na początku sierpnia zeszłego roku. Najnowszy build nosi numer 14393.1794, oraz co łatwo przewidzieć nie wnosi do systemu żadnych nowych funkcji skupiając się głównie na naprawie występujących błędów. Warto wspomnieć przy okazji, że już w marcu przyszłego roku zakończy się wsparcie techniczne dla Windowsa w wersji 1607, co oznaczać będzie dla jego użytkowników konieczność uaktualnienia do nowszej wersji systemu – w innym wypadku narażą się bowiem na ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania.

16299.19

Lista zmian w kompilacji 14393.1794:

 • Naprawiono rzadko występujący błąd, w wyniku którego czcionki mogły ulec uszkodzeniu po przejściu etapu pierwszej konfiguracji systemu. Problem ten występował w przypadku obrazów systemu zawierających wiele pakietów językowych.
 • Rozwiązano problem, przez który pobieranie uaktualnień za pomocą plików instalacji ekspresowej mogło zakończyć się niepowodzeniem (po uaktualnieniu z wersji 14393.1770 do 14393.1670).
 • Wyeliminowano błąd w wyniku którego pojawiał się błąd podczas próby uzyskania dostępu do udziałów na serwerze plików
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał narzędziu Windows Error Reporting zapisanie raportu błędów w tymczasowym folderze, który został utworzony przy wykorzystaniu nieodpowiednich uprawnień. Zamiast tego folder tymczasowy będzie usuwany.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego miernik wydajności MSMQ (kolejka MSMQ) nie mógł wypełniać kolejek, gdy serwer hostował klastrowaną rolę MSMQ.
 • Wyeliminowano problem, przez który ograniczenie portu RPC usługi poświadczeń nowej generacji (Windows Hello) sprawiało, że system przestawał reagować po zalogowaniu do niego.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego kody PIN karty inteligentnej Personal Identity Verification (PIV) nie buforowały się odpowiednio w aplikacjach. W wyniku tego użytkownicy widywali swój PIN kilkukrotnie, zamiast zamierzonego pojedynczego wyświetlenia.
 • Poprawiono przepustowość NVMe SSD M.2 w przypadku zwiększającego się rozmiaru kolejki.
 • Wyeliminowano problem w wyniku którego uruchomienie Śledzenia wydarzeń jednocześnie z Volsnap mogło skutkować błędem 0x50.
 • Naprawiono błąd występujący w przypadku wykorzystania narzędzia Robocopy do skopiowania biblioteki dokumentów SharePoint, zamontowanej jako nośnik o przypisanej literze – teraz proces ten powinien przebiegać prawidłowo.
 • Rozwiązano problem, przez który miniporty tworzące 64-bitowe żądania DMA z pojedynczego, 4 GB obszaru mogły nie zadziałać, w efekcie nie pozwalając systemowi na uruchomienie.
 • Wyeliminowano błąd skutkujący wygenerowaniem przestarzałego deskryptora domeny błędów dla danego modułu w przypadku utraty przez dysk połączenia z klastrem S2D.
 • Naprawiono problem dotyczący uaktualnienia nagłówka konfiguracyjnego (dla) puli połączeń, gdy podczas wykonywania przez niego odczytu mógł zdarzyć się błąd, powodujący wstrzymanie wdrażania Windows Server 2016 Storage Spaces Directory (S2D).
 • Umożliwiono użytkownikom korzystającym z UEFI uruchomienie Instalatora Windows automatycznie w przypadku ich wstępnie przygotowanych maszyn wirtualnych 2 generacji bazujących na UEFI.
 • Rozwiązano problem, przez który żądania AD Authority przekazywane były do niewłaściwego dostawcy tożsamości z powodu niepoprawnego buforowania. Mogło to wpłynąć negatywnie na uwierzytelnianie, również wieloskładnikowe.
 • Dodano możliwość raportowania stanu technicznego ADFS WS2012R2 oraz WS2016 (przy użyciu audytów verbose) do AAD Connet Health.
 • Naprawiono problem, przez który cmdlet (PowerShell) nie działał po upływie limitu czasowego podczas aktualizacji z 2012 R2 AD FS do AD FS 2016.
 • Rozwiązano problem, w przypadku którego nadanie praw użytkownika w szablonie RMS powodowało zatrzymanie działania konsoli zarządzania Active Directory RS (mmc.exe) z nieoczekiwanym wyjątkiem.
 • Wyeliminowano błąd, na skutek którego AD FS doświadczał błędów autentyfikacji, modyfikując wartość parametru WCT podczas łączenia żądań z innym serwerem STS (Security Token Server).
 • Zaktualizowano unikalną funkcję SPN oraz UPN, umożliwiającą im działanie w obrębie wielu drzew domen Active Directory. Zaktualizowana usługa NTDSAI.DLL nie zezwoli poddrzewu na dodanie SPN oraz UPN jako duplikatów na przestrzeni całego lasu.
 • Rozwiązano problem, w przypadku którego pasek języków zostawał otwarty po zamknięciu aplikacji RemoteApp, co uniemożliwiało rozłączenie sesji.
 • Naprawiono problem, przez który katalog roboczy programu RemoteApps w Server 2016 ustawiony był na %windir%\System32 niezależnie od katalogu aplikacji.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego usługa USBHUB.SYS powodowała przypadkowe uszkodzenia pamięci, skutkujące przypadkowymi, wysoce trudnymi do zdiagnozowania awariami systemu.
 • Wyeliminowano problem, przez który wartość rejestru ServerSecurityDescriptor nie ulegała migracji podczas uaktualnienia do systemu Windows 10 w wersji 1607. W efekcie użytkownicy nie byli w stanie dodać drukarki za pomocą usługi Citrix Print Manager. Ponadto, nie byli oni w stanie drukować na przekierowanej drukarce klienta, za pomocą uniwersalnego sterownika druku Citrix oraz sieciowego sterownika druku za pomocą wykorzystania uniwersalnego sterownika druku Citrix.
 • Rozwiązano problem, w przypadku którego zasady nie były wysyłane do serwerów o zaktualizowanym identyfikatorze instancji. Zdarzało się tak podczas synchronizacji usuwania starych zasobów serwerowych z powiadomieniami o kartach sieciowych (zmiany profilu portów) z hosta.

Znane błędy:

 • Instalacja tej aktualizacji może sprawić, że aplikacje bazujące na JET Database Engine (Microsoft Access 2007 oraz starsze lub stworzone przez firmy trzecie) mogą zawieść podczas tworzenia lub otwierania plików .xls programu Microsoft Excel. Błąd ten wyświetla komunikat Unexpected error from external database driver (1). (Microsoft JET Database Engine).
 • Aplikacje UWP używające JavaScript oraz asm.js mogą przestać działać po instalacji KB4041688.
 • Niektórzy użytkownicy, mający ustawiony duży rozmiar ikon i tekstu mogą doświadczyć problemów z uruchamianiem przeglądarki Internet Explorer.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://www.neowin.net/news/windows-10-for-pcs-build-143931794-is-out---here039s-what039s-new

Polecamy również w kategorii Windows 10

Komentarze

Skomentuj

Autor