Kolejne aktualizacje zbiorcze dla Windows 10 Creators oraz Anniversary Update

Kolejne aktualizacje zbiorcze dla Windows 10 Creators oraz Anniversary Update

 Wojciech Błachno
Wojciech Błachno
13:37
19.04.2018
0 komentarzy
1129 wyświetleń

Wszyscy skupiają się na tym, kiedy wreszcie pojawi się Spring Creators Upadate lub raczej April 2018 Update, tymczasem Microsoft nie zapomina w tym gorącym okresie o starszych wersjach systemu Windows 10. 10 kwietnia miał miejsce Patch Tuesday, podczas którego zarówno Creators (1703), jak i Anniversary Update (1607) otrzymały aktualizacje zbiorcze. Ale to nie był koniec, bowiem dokładnie tydzień później, 17 kwietnia, te dwie wersje Windows 10 otrzymały kolejne poprawki. Ich lista jest tym razem dużo dłuższa.

Windows 10 Aktualizacje zbiorcze dla Creators i Anniversaryl

Windows 10 Creators Update (1703) otrzymał aktualizację oznaczoną jako KB4093117. Kompilacja 15063.1058 zawiera następujące poprawki:

 • Rozwiązuje problem powodujący, że program Microsoft Edge przestaje działać po kilku sekundach podczas uruchamiania zasad ograniczeń oprogramowania.
 • Rozwiązuje problem, w którym reguły AppLocker zastosowane do plików MSI nie są zgodne z plikami.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że konta Microsoft i Azure Active Directory proszą o podanie hasła wielokrotnie, a nie tylko raz.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wygenerowanie poprawnych kluczy przez program Windows Hello po wykryciu słabych kluczy kryptograficznych z powodu problemów z oprogramowaniem układowym TPM. Ten problem występuje tylko wtedy, gdy skonfigurowano zasadę wymagającą modułu TPM.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom odblokowywanie sesji i wyświetla komunikat o niepoprawnej nazwie użytkownika@nazwa-domeny na ekranie logowania, gdy wielu użytkowników loguje się do komputera, korzystając z szybkiego przełączania użytkowników. W szczególności dzieje się tak, gdy użytkownicy logują się z kilku różnych domen, używają formatu UPN dla swoich poświadczeń domeny (nazwa-użytkownika@nazwa-domeny) i korzystają z szybkiego przełączania użytkowników.
 • Rozwiązuje problem związany z wprowadzaniem kodów PIN lub wprowadzanie danych biometrycznych. Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłowy kod PIN czy odcisk palca, pojawi się błąd, a użytkownik musi poczekać do 30 sekund. Dzięki tej zmianie to dodatkowe oczekiwanie nie jest już wymagane.
 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że korzystając z rozszerzenia Office dla przeglądarki Chrome, przeglądarka często prosi kilka razy o podanie danych do logowania zamiast tylko jeden raz.
 • Zwiększa minimalną długość hasła w Zasadach grup do 20 znaków.
 • Rozwiązuje problem, który niepoprawnie wyświetla informacje o ograniczeniu nazwy podczas wyświetlania właściwości certyfikatu. Zamiast prezentacji prawidłowo sformatowanych danych informacje są przedstawiane w formacie szesnastkowym.
 • Rozwiązuje problem polegający na blokowaniu nieudanych uwierzytelnień NTLM zamiast rejestrowania ich tylko w przypadku korzystania z zasad uwierzytelniania z włączonym trybem kontroli.
 • Rozwiązuje problem, który generuje błąd sprawdzania poprawności certyfikatu 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) z http.sys.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że brakuje menu kontekstowego do szyfrowania i odszyfrowywania plików przy użyciu Eksploratora Windows.
 • Rozwiązuje problem powodujący zawieszenie funkcji BitLocker lub szyfrowania urządzenia podczas odmowy rejestracji urządzenia, co sprawiało, że dysk nie był chroniony.
 • Rozwiązuje problem, który może powodować blokowanie ustawiania limitów na poziomie użytkownika w systemie plików NTFS przez aplikacje przeportowane do UWP w ramach projektu Centennial.
 • Rozwiązuje problem powodujący brak paska połączenia przy połączeniu z maszyną wirtualną (VMConnect) podczas korzystania z trybu pełnoekranowego na wielu monitorach.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że użycie skryptu logowania GPO do mapowania dysku sieciowego kończy się niepowodzeniem, jeśli użytkownik odłączy się od sieci i zrestartuje system. Gdy użytkownik zaloguje się ponownie, zmapowany dysk nie będzie dostępny. Ten problem występuje, mimo że w skrypcie logowania ustawiono odpowiednia flagę na wartość TRUE.
 • Rozwiązuje problem, który może powodować pominięcie niektórych plików i może tworzyć ich duplikaty w lokalizacjach folderów roboczych podczas sesji pełnej synchronizacji wyliczeń.
 • Rozwiązuje problem występujący, gdy włączona jest funkcja Volume Shadow Copy na woluminie udostępniającym pliki. Jeśli klient przechodzi do ścieżki UNC, aby wyświetlić właściwości na karcie Poprzednia wersja, pole Data modyfikacji jest puste.
 • Rozwiązuje problem, który występuje, gdy użytkownik z profilem użytkownika mobilnego zaloguje się najpierw na komputerze z systemem Windows 10 Anniversary Update, a następnie wyloguje się. Później, jeśli użytkownik spróbuje zalogować się do komputera z systemem Windows 10 Creators Update i otworzy Microsoft Edge, to przeglądarka przestanie działać.
 • Rozwiązuje problem z niezawodnością w Internet Explorerze podczas wprowadzania tekstu w formacie RichEditText.
 • Rozwiązuje potencjalny wyciek spowodowany przez otwieranie i zamykanie nowego kontrolera przeglądarki.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że interfejs API ContentIndexter.AddAsync informuje o niepotrzebnym wyjątku.

Windows 10 Anniversary Update (1607) otrzymał natomiast aktualizację oznaczoną jako KB4093120. Nowa kompilacja 14393.2214 zawiera wiele poprawek identycznych z tymi dla 1703:

 • Rozwiązuje problem w aplikacjach, które występują podczas korzystania z japońskiego edytora IME.
 • Rozwiązuje problem, w którym reguły AppLocker zastosowane do plików MSI nie są zgodne z plikami.
 • Zwiększa minimalną długość hasła w Zasadach grup do 20 znaków.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że konta Microsoft i Azure Active Directory proszą o podanie hasła wielokrotnie, a nie tylko raz.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wygenerowanie poprawnych kluczy przez program Windows Hello po wykryciu słabych kluczy kryptograficznych z powodu problemów z oprogramowaniem układowym TPM. Ten problem występuje tylko wtedy, gdy skonfigurowano zasadę wymagającą modułu TPM.
 • Rozwiązuje problem, który niepoprawnie wyświetla informacje o ograniczeniu nazwy podczas wyświetlania właściwości certyfikatu. Zamiast prezentacji prawidłowo sformatowanych danych informacje są przedstawiane w formacie szesnastkowym.
 • Rozwiązuje problem polegający na blokowaniu nieudanych uwierzytelnień NTLM zamiast rejestrowania ich tylko w przypadku korzystania z zasad uwierzytelniania z włączonym trybem kontroli.
 • Rozwiązuje problem, który generuje błąd sprawdzania poprawności certyfikatu 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) z http.sys.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia rozwinięcie partycji ReFS, jeśli wolumin został pierwotnie sformatowany przy użyciu ReFS v1.
 • Rozwiązano problem powodujący, że host Hyper-V węzła przestał działać podczas uruchamiania hostowanej maszyny wirtualnej.
 • Rozwiązuje problem z witryną Windows Update, która zapobiega zapisywaniu maszyn wirtualnych po ponownym uruchomieniu lub wyłączeniu komputera po zastosowaniu aktualizacji.
 • Rozwiązuje problem, w którym DTC przestaje odpowiadać w msdtcprx! CIConnSink :: SendReceive podczas odzyskiwania XA. Powoduje to, że obiekty IXaMapper z identycznymi RMID zostają uszkodzone.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia modyfikowanie lub przywracanie obiektów usługi Active Directory, które mają niepoprawne atrybuty zwrotnego linku, wypełnione w ich klasie.
 • Rozwiązuje problem z odświeżaniem tokenów.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia uruchamianie usługi DSDS DSDS na kliencie z włączoną funkcją PowerShell Transcripting
 • Rozwiązuje problem powodujący, że awaryjne przełączenie zasobu klastra serwera NFS może zająć dużo czasu, jeśli komunikacja z serwera NFS do klienta NFS zostanie zablokowana.
 • Rozwiązuje problem, który może generować ostrzeżenie o awarii rezerwy mocy podczas sprawdzania klastra lub podczas uruchamiania polecenia cmdlet Debug-StorageSubSystem, nawet jeśli wystarczająca ilość jest rzeczywiście zarezerwowana.
 • Rozwiązuje problem, który może powodować pominięcie niektórych plików i może tworzyć ich duplikaty w lokalizacjach folderów roboczych podczas sesji pełnej synchronizacji wyliczeń.
 • Rozwiązuje problem w systemie Windows Multipoint Server 2016, który może generować błąd "Usługa MultiPoint nie odpowiada. Aby naprawić problem, spróbuj ponownie uruchomić komputer."
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia załadowanie profilu UDP.
 • Rozwiązuje problem powodujący niepoprawne zastosowanie motywu o wysokim kontraście, gdy użytkownik loguje się przy użyciu protokołu RDP.
 • Rozwiązuje problem ze stabilnością w programie Microsoft Outlook.
 • Rozwiązuje problem z niezawodnością, występujący podczas naciskania klawisza Alt podczas korzystania z aplikacji pakietu Microsoft Office, hostowanej w kontenerze ActiveX.

Aktualizację pobierzemy oczywiście, wchodząc do Ustawień > Aktualizacja i zabezpieczenia > Sprawdź aktualizacje. Ma ona charakter zbiorczy, dlatego wraz z odnotowanymi tu zmianami zainstalują się wszystkie wcześniejsze poprawki z okresu, w którym nie aktualizowaliśmy systemu.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://www.neowin.net/news/microsoft-releases-windows-10-builds-150631058-and-143932214---heres-whats-new

Polecamy również w kategorii Windows 10

Komentarze

Skomentuj

Autor