Menu kategorii
 • Jak wyłączyć sortowanie liczbowe w Eksploratorze plików?

  Jak wyłączyć sortowanie liczbowe w Eksploratorze plików?

   Krzysztof Sulikowski
  Krzysztof Sulikowski
  12:00
  11.12.2018
  591 wyświetlenie

  Kiedy w danej lokalizacji znajdują się pliki lub foldery o nazwach zawierających cyfry, sortowanie według nazw odbywa się domyślnie w porządku liczbowym. Oznacza to, że ciągi "3", "1111", "222" sortowane są rosnąco (ewentualnie malejąco) w rozumieniu matematycznym. Pierwszeństwo mają więc mniejsze liczby, nawet jeśli pierwsza cyfra jest większa od pierwszej cyfry większych liczb. Alternatywnym porządkiem sortowania jest porządek literałowy, który pamiętają użytkownicy starszych wersji Windows, kończąc na Windows 2000. Sortowanie odbywało się wówczas według poszczególnych cyfr w nazwie pliku - bez względu na wartość liczbową. W tym poradniku pokażemy Wam, jak ustawić tę metodę sortowania.

  Jak wyłączyć sortowanie liczbowe w Eksploratorze plików
  Sortowanie liczbowe: 3 < 222 < 1111

  Jak wyłączyć sortowanie liczbowe w Eksploratorze plików
  Sortowanie literałowe: 1111 < 222 < 3

  Aby uzyskać efekt, taki jak ten na drugim zrzucie ekranu, musimy wyłączyć sortowanie liczbowe i włączyć literałowe. Możemy to zrobić na dwa sposoby.

  Jak wyłączyć sortowanie liczbowe w Edytorze rejestru?

  1. Wykonujemy na klawiaturze skrót WIN + R, by otworzyć okienko dialogowe polecenia Uruchom.
  2. Wpisujemy regedit i klikamy OK, by otworzyć Edytor rejestru.
  3. Jak przyspieszyć rozwijanie menu w Windows 10

  4. W Edytorze rejestru przechodzimy do następującej ścieżki:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  5. Klikamy prawym przyciskiem myszy wolny obszar i wybieramy Nowy > Wartość DWORD (32-bitowa).
  6. Jak wyłączyć sortowanie liczbowe w Eksploratorze plików

  7. Wartości tej nadajemy nazwę NoStrCmpLogical.
  8. Klikamy teraz dwukrotnie nowo utworzoną wartość. W okienku edycji, w polu Dane wartości: wpisujemy 1, w polu System zaznaczamy Dziesiętny i zatwierdzamy przyciskiem OK.
  9. Jak wyłączyć sortowanie liczbowe w Eksploratorze plików

  10. Zmiany zostaną wprowadzone po ponownym uruchomieniu komputera.
  11. Jeżeli chcemy cofnąć zmiany, usuwamy utworzoną przez nas wcześniej wartość NoStrCmpLogical.

  Jak wyłączyć sortowanie liczbowe w Edytorze lokalnych zasad grupy?

  1. Wykonujemy na klawiaturze skrót WIN + R, by otworzyć okienko dialogowe polecenia Uruchom.
  2. Wpisujemy gpedit.msc i klikamy OK, by otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy.
  3. Przechodzimy do ścieżki Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Eksplorator plików.
  4. Jak wyłączyć sortowanie liczbowe w Eksploratorze plików

  5. Na liście ustawień po prawej odnajdujemy Wyłącz sortowanie liczbowe w Eksploratorze plików i klikamy je dwukrotnie.
  6. W okienku, które się otworzy, zaznaczamy opcję Włączone i zatwierdzamy przyciskiem OK.
  7. Jak wyłączyć sortowanie liczbowe w Eksploratorze plików

  8. Zmiany zostaną wprowadzone po ponownym uruchomieniu komputera.
  9. Jeżeli chcemy cofnąć zmiany, w ustawieniu powyżej przywracamy opcję Nie skonfigurowano.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Cenne wskazówki dla Windows 10