Menu kategorii
 • FrontPage 2003 - porównanie wersji

  FrontPage 2003 - porównanie wersji

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  01.01.2005
  4285 wyświetleń

  Przekonaj się, jakie korzyści daje użytkownikom i firmom uaktualnienie programu FrontPage do wersji FrontPage 2003. Porównaj funkcje i zalety programu FrontPage 2003 w stosunku do jego starszych wersji dotyczące następujących obszarów:

  Projektowanie witryny sieci WEB

  KLUCZ: Funkcja dostępna = Funkcja dostępna    Udoskonalono we FrontPage 2003 = Udoskonalono we FrontPage 2003    Nowość we FrontPage 2003 = Nowość we FrontPage 2003
  Opracowywanie dokumentów we współpracy z członkami zespołu
  Funkcja FrontPage 2000 FrontPage 2002 FrontPage 2003
  Zachowania

  Dzięki funkcji zachowań można tworzyć klienckie skrypty Netscape JavaScript lub Microsoft JScript® bez konieczności napisania nawet jednego wiersza kodu. Wystarczy po prostu wybrać żądane działanie, a program FrontPage 2003 zajmie się resztą.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Motywy możliwe do dostosowywania

  Ponieważ program FrontPage 2003 stosuje motywy przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów, a nie języka HTML, pliki maj mniejszy rozmiar, a ich zawartość jest bardziej zrozumiała. Łatwiej jest je kontrolować i modyfikować. Strony, których motywy HTML pochodzą ze starszych wersji programu, działają w programie FrontPage 2003.

  Funkcja dostępna
   

   

  Funkcja dostępna
   

   

  Udoskonalono we FrontPage 2003
   

   

  Dynamiczne szablony sieci Web

  Możliwe jest dołączenie dynamicznego szablonu sieci Web do zestawu stron, których układ ma być identyczny. Ochrona układu polega na określeniu regionów strony, których zawartość mogą modyfikować współautorzy strony. Dynamiczne szablony sieci Web są zgodne składniowo z szablonami programu Macromedia Dreamweaver 4, co ułatwia przenoszenie witryn programu Dreamweaver do programu FrontPage 2003 oraz współpracę z użytkownikami programu Dreamweaver.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Obsługa plików programu Flash

  Witrynę można aktualizować i ulepszać, dodając dane w formacie Macromedia Flash, w tym filmy, animacje wzbogacone dźwiękiem oraz zarejestrowane wcześniej prezentacje lub kursy. Skrypty Flash można również tworzyć przy użyciu zachowań.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Obsługa grafiki

  Praca z obiektami graficznymi pochodzącymi z innych programów jest łatwiejsza. Można lepiej kontrolować sposób wyświetlania i zapisywania obrazów. Za pomocą zaktualizowanego interfejsu użytkownika można uzyskać dostęp do edytorów zewnętrznych i zmodyfikować grafikę.

  Funkcja dostępna
   

   

  Funkcja dostępna
   

   

  Udoskonalono we FrontPage 2003
   

   

  Makieta obrazu

  Po wykonaniu modelu strony sieci Web w programie graficznym można jej użyć jako wzorca w celu utworzenia projektu strony sieci Web lub wykonania jego makiety w programie FrontPage. Obraz można pokazywać lub ukrywać, ustawiać jego krycie oraz zmieniać położenie.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Przyciski interakcyjne

  Możliwość wybrania przycisków o profesjonalnym wyglądzie i dodania ich do witryny. Wybierz czcionkę i kolor przycisku, zdefiniuj łącze, a następnie określ ustawienia obrazu i tekstu dla stanów: początkowego, aktywowania i naciśnięcia.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Większy obszar projektowania

  Tworzenie witryn w większym obszarze roboczym ułatwia projektowanie i eliminuje konieczność przewijania ekranu. Program FrontPage 2003 skupia funkcje projektowania w okienkach zadań i udostępnia kartę witryny sieci Web umożliwiającą zarządzanie witryn.


   

   

  Funkcja dostępna
   

   

  Udoskonalono we FrontPage 2003
   

   

  Warstwy

  Za pomocą warstw można określić położenie zawartości na stronie sieci Web. Warstwy można nakładać, zagnieżdżać, pokazywać i ukrywać.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Linijki strony i siatka układu

  Precyzyjne projektowanie i określanie położenia elementów staje się łatwiejsze dzięki przydatnym prowadnicom rozmieszczania, takim jak linijki strony i siatka układu tła. Linijki lub siatkę można dostosować, wybierając jednostki miary, style i kolory linii oraz opcje dotyczące odstępów.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Układ tabel i komórek

  Można utworzyć strukturę zawartości sieci Web przy użyciu tabel i komórek układu. Automatycznie generowane są profesjonalne efekty graficzne, takie jak zaokrąglanie rogów i cienie.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Opracowywnie witryny sieci WEB

  KLUCZ: Funkcja dostępna = Funkcja dostępna    Udoskonalono we FrontPage 2003 = Udoskonalono we FrontPage 2003    Nowość we FrontPage 2003 = Nowość we FrontPage 2003
  Opracowywanie dokumentów we współpracy z członkami zespołu
  Funkcja FrontPage 2000 FrontPage 2002 FrontPage 2003
  Formanty ASP.NET

  W programie FrontPage 2003 można wyświetlać podgląd formantów Microsoft ASP.NET i pracować z programem Microsoft Visual Studio®. Dzięki funkcjom podglądu, zmieniania pozycji i rozmiaru formantów oraz obsłudze technologii Microsoft IntelliSense® można tworzyć skrypty formantów wewnętrznych ASP.NET ułatwiające dołączanie, dostosowywanie lub nawet tworzenie nowych formantów.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Wstawki kodu programu

  Można zapisywać wstawki kodu, a później wstawiać je w dowolnych miejscach. Wstawki kodu mogą określać stan zaznaczenia. Można korzystać ze wstępnie zdefiniowanych wstawek kodu albo tworzyć i zapisywać własne wstawki.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Spójne formatowanie za pomocą kaskadowego arkusza stylów

  Za pomocą kaskadowych arkuszy stylów można zapewnić dostosowane i spójne formatowanie strony. W programie FrontPage 2000 kaskadowe arkusze stylów można stosować do kilku stron lub całej witryny.

  Funkcja dostępna
   

   

  Funkcja dostępna
   

   

  Funkcja dostępna
   

   

  IntelliSense

  Technologia IntelliSense w widoku kodu umożliwia zmniejszenie liczby błędów popełnianych podczas pisania kodu. Technologia IntelliSense uzupełnia instrukcje i pokazuje parametry pisanego kodu (w sposób podobny do programu Visual Studio). W programie FrontPage 2003 technologia IntelliSense jest dostępna dla kodu HTML, XSL, Microsoft Visual Basic® Scripting Edition (VBScript), JavaScript lub JScript oraz ASP.NET.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Modyfikowanie plików różnych od HTML

  Otwierać i modyfikować można pliki tekstowe, pliki XML, przekształcenia XSL (XSLT) oraz skrypty JavaScript lub JScript.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Edytor szybkich tagów

  Tworzenie i modyfikowanie tagów za pomocą Edytora szybkich tagów jest łatwiejsze. Istnieje możliwość zaznaczenia tekstu i zmodyfikowania otaczających go tagów, zawijania tekstu w nowym tagu, wstawiania kodu HTML lub usunięcia tagu.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Selektor szybkich tagów

  Umożliwia wyświetlanie struktury drzewa HTML poniżej punktu wstawiania w interfejsie użytkownika oraz zaznaczanie elementów w widoku projektu i manipulowanie nimi. Podczas pracy na stronie zawierającej tabele zagnieżdżone Selektor szybkich tagów ułatwia dokładne wybieranie potrzebnych elementów.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Widok złożony

  Umożliwia przeglądanie i modyfikowanie zawartości na podzielonym ekranie, na którym dostępne są jednocześnie widoki kodu i projektu.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Pomoc podczas wpisywania kodu

  Umożliwia przyspieszenie pisania kodu dzięki zawijaniu tekstu, numerowaniu wierszy, automatycznym wcięciom, uzupełnianiu tagów, zakładkom oraz zaawansowanym funkcjom zaznaczania kodu.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Opracowywnie witryny opartej na danych

  KLUCZ: Funkcja dostępna = Funkcja dostępna    Udoskonalono we FrontPage 2003 = Udoskonalono we FrontPage 2003    Nowość we FrontPage 2003 = Nowość we FrontPage 2003
  Opracowywanie dokumentów we współpracy z członkami zespołu
  Funkcja FrontPage 2000 FrontPage 2002 FrontPage 2003
  Dostosowywane widoki danych

  Można zmieniać ogólny wygląd, formatując dane ręcznie lub stosując styl widoku danych. Po określeniu stylu można zastosować dodatkowe formatowanie ręcznie.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Kreator interfejsu bazy danych

  Istnieje możliwość wyświetlania zawartości bazy danych przy użyciu Kreatora interfejsu bazy danych, który generuje formularze i strony potrzebne do utworzenia frontonu witryny ze wszystkimi danymi naraz. Za pomocą strony sieci Web utworzonej przy użyciu tego kreatora określeni użytkownicy mogą modyfikować lub usuwać rekordy bazy danych, a użytkownicy przeglądający daną witrynę mogą dodawać nowe rekordy i przeglądać istniejące.

  Funkcja dostępna
   

   

  Udoskonalono we FrontPage 2003
   

   

  Udoskonalono we FrontPage 2003
   

   

  Wykaz źródeł danych

  Umożliwia uzyskanie dostępu do źródeł danych, które są już częścią danej witryny sieci Web, takich jak listy usług programu Microsoft Windows® SharePoint™ Services lub pliki XML. Dostęp jest możliwy również do zewnętrznych źródeł danych, takich jak źródła danych OLE DB i usługi sieci Web lub adresy URL zwracające kod XML.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Szczegóły widoku danych

  Okienko zadań Szczegóły widoku danych umożliwia przeglądanie struktury źródeł danych i oraz wyświetlanie pojedynczych rekordów. Podgląd struktury i zawartości źródeł danych można wyświetlić przed dodaniem widoku danych do strony.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Składnik Web Part Widok danych

  Za pomocą składnika Web Part Widok danych można tworzyć dynamiczne widoki danych. Widoki danych w witrynie programu Microsoft SharePoint umożliwiają dostęp do danych XML z rozmaitych źródeł. Po sformatowaniu danych w widoku danych program FrontPage 2003 tworzy przekształcenie XSLT w celu zastosowania danego formatowania. Przekształcenie XSLT program FrontPage 2003 umieszcza w części HTML danej strony. Modyfikowanie przekształcenia XSLT jest możliwe w widoku kodu lub widoku złożonym albo przy użyciu narzędzi typu WYSIWYG (What You See Is What You Get — dosł.: dostajesz to, co widzisz) w widoku projektu.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Pakiety sieci Web

  Część witryny programu Windows SharePoint Services można spakować do postaci modułu, który inni użytkownicy będą mogli dodać do własnych witryn. Pakiety sieci Web zawierają strony, szablony, składniki, motywy, grafikę, arkusze stylów i inne elementy sieci Web.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Strony i strefy składników Web Part

  Dodając i łącząc składniki Web Part, można tworzyć rozbudowane widoki danych zawierające informacje ogólne i szczegółowe. Program FrontPage może uwzględniać zmiany danych lub formatowania wszystkich składników Web Part, zapewniając użytkownikom odwiedzającym witrynę wrażenie interakcyjności.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Obsługa języka XML

  Język XML jest uzupełnieniem, a nie alternatywą dla języka HTML. Możliwe jest przeglądanie lub modyfikowanie plików, stosowanie standardowego formatowania do struktury kodu w plikach XML, przeglądanie struktury oraz tworzenie niestandardowych widoków danych XML na stronach sieci Web. W programie FrontPage 2003 można utworzyć stronę zawierającą dane z pliku XML, a następnie zastosować filtrowanie, sortowanie i formatowanie warunkowe, aby wyświetlić dane w żądany sposób.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Publikowanie witryny sieci WEB

  KLUCZ: Funkcja dostępna = Funkcja dostępna    Udoskonalono we FrontPage 2003 = Udoskonalono we FrontPage 2003    Nowość we FrontPage 2003 = Nowość we FrontPage 2003
  Opracowywanie dokumentów we współpracy z członkami zespołu
  Funkcja FrontPage 2000 FrontPage 2002 FrontPage 2003
  Łączenie się z witrynami zdalnymi

  Możliwe jest określenie ustawień połączeń oraz zarządzanie typami połączeń i protokołami, w tym protokołem SSL lub pasywnym protokołem FTP, za pomocą okna dialogowego Właściwości zdalnej witryny sieci Web.

  Funkcja dostępna
   

   

  Funkcja dostępna
   

   

  Udoskonalono we FrontPage 2003
   

   

  Publikowanie w dowolnej lokalizacji

  Publikowanie całych witryn lub pojedynczych plików i folderów jest możliwe w dowolnej lokalizacji, w tym na rozszerzonym serwerze sieci Web, serwerze obsługującym protokół FTP lub w lokalizacji w systemie plików. Program FrontPage 2003 umożliwia publikowanie na serwerze obsługującym protokół WebDAV (Web Distributed Authoring and Version).


   

   

  Funkcja dostępna
   

   

  Udoskonalono we FrontPage 2003
   

   

  Widok zdalnej witryny sieci Web

  W widoku zdalnej witryny sieci Web są wyświetlane zarówno pliki w witrynie lokalnej, jak i zdalnej.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Narzędzia do tworzenia witryn dla serwerów FTP i WebDAV

  Dzięki narzędziom do tworzenia witryn istnieje możliwość współpracy z innymi użytkownikami. Serwery WebDAV oferują możliwość blokowania plików protokołu WebDAV. Na serwerach FTP program FrontPage 2003 obsługuje funkcję blokowania plików przy użyciu plików blokady (lck).


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Obsługiwanie witryny sieci WEB

  KLUCZ: Funkcja dostępna = Funkcja dostępna    Udoskonalono we FrontPage 2003 = Udoskonalono we FrontPage 2003    Nowość we FrontPage 2003 = Nowość we FrontPage 2003
  Opracowywanie dokumentów we współpracy z członkami zespołu
  Funkcja FrontPage 2000 FrontPage 2002 FrontPage 2003
  Sprawdzanie ułatwień dostępu

  Za pomocą Kontrolera dostępności można wybrać zasady, które ma spełniać dana witryna. Zostanie wyświetlana lista propozycji poprawy dostępności. Można przełączać się między listą a witryną, rozwiązując określone problemy.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Dopasowywanie rozdzielczości i przeglądarki

  Możliwe jest określenie docelowych przeglądarek i rozdzielczości lub sprawdzenie wyglądu witryny przy różnych kombinacjach ustawień. Podgląd można wyświetlać w wielu przeglądarkach naraz.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Zoptymalizowany kod HTML

  Można wygenerować czysty kod HTML w plikach i folderach w lokalnej witrynie sieci Web lub podczas publikowania stron w zdalnej witrynie sieci Web. Zmniejszenie rozmiaru strony można uzyskać dzięki usunięciu pustych tagów, odstępów, zbędnych tagów, nieużywanych i pustych definicji stylów, a nawet pewnych tagów wskazanych przez użytkownika.


   

   


   

   

  Nowość we FrontPage 2003
   

   

  Inteligentna funkcja znajdowania i zamieniania

  Program FrontPage 2003 to system w pełni inteligentny, który oferuje możliwość szybkiego i dokładnego wyszukiwania oraz zamieniania atrybutów lub tagów w całej witrynie albo na konkretnych stronach. Można zapisywać kwerendy do późniejszego użycia i udostępniać je innym autorom. Program FrontPage 2002 oferuje podstawową funkcję znajdowania i zamieniania, a także aparat reguł do wyszukiwania kodu HTML.


   

   

  Funkcja dostępna
   

   

  Udoskonalono we FrontPage 2003
   

   


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft FrontPage 2003