Nowy Office 2013

Komunikat

Icon
Error

ma.ja Offline
#1 Wysłane : 25 czerwca 2006 22:40:55(UTC)
ma.ja

Ranga: Czytający
Reputacja:

Przyłączony: 2006-06-25(UTC)
Posty: 4

Witam.

Wszelkie znane mi skanery nic nie znalazły. Cały czas przy otwieraniu niektórych stron mam komunikat, że IE nie może otworzyć strony, a na dolnym pasku: c:\windows\system32\shdoclc.dll/dnserror.html.

Pomożecie? :)

 

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:29:54, on 2006-06-25
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe
C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBTray.exe
C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBPoll.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\Do rozpakowania\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\OPScan.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll
O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [tray] C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe /tray
O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Norton GoBack.lnk = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBTray.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com
O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl
O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl
O15 - Trusted Zone: *.skype.com
O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/roulette_2_0_0_17.cab
O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_71.cab
O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_24.cab
O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/29083ea130f352e1fe05/netzip/RdxIE601.cab
O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_39.cab
O16 - DPF: {9085316E-42BA-11D4-BAA3-0080C8D7ED4A} (GameDesire JungleHunter) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/hunter_2_0_0_18.cab
O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://217.113.232.11/activex/AxisCamControl.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O16 - DPF: {A1FE3DE0-CF77-11D4-8340-0080C8D7ED4A} (GameDesire Pinball Demon) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/demon_2_0_0_20.cab
O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_29.cab
O16 - DPF: {A7196C8E-35A5-4FF0-9E46-E28918B5CAF6} (GameDesire Domino) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/domino_2_0_0_23.cab
O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_26.cab
O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_31.cab
O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_20.cab
O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_36.cab
O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} (GameDesire 1Player Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/wordssingle_2_0_0_36.cab
O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/mahjong_2_0_0_24.cab
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} (GameDesire Soccer) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/soccer_2_0_0_10.cab
O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab
O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C4} (GameDesire Pool Training) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billardt_2_0_0_24.cab
O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab
O20 - Winlogon Notify: PCANotify - C:\WINDOWS\SYSTEM32\PCANotify.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: pcAnywhere Host Service (awhost32) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: GoBack Polling Service (GBPoll) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton GoBack\GBPoll.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

EL NINO Offline
#2 Wysłane : 25 czerwca 2006 22:47:55(UTC)
EL NINO

Ranga: Sympatyk
Reputacja:

Przyłączony: 2002-11-19(UTC)
Posty: 16,056
Mężczyzna
Lokalizacja: Stalinograd

ma.ja:
Cały czas przy otwieraniu niektórych stron mam komunikat, że IE nie może otworzyć strony, a na dolnym pasku: c:\windows\system32\shdoclc.dll/dnserror.html.
Tyle tylko, ze to nic wspolnego z wirusami nie ma.

Komunikat masz "od zawsze", czy moze po instalacji jakiegos programu ? Probowalas/les we wlasciwosci protokolu TCP/IP zmienic adresy serwerow DNS ?
Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedzaP.S. Ale i tak czasami ręce opadają ...

Żondzi drub. Bedom jaja.
ma.ja Offline
#3 Wysłane : 25 czerwca 2006 23:03:35(UTC)
ma.ja

Ranga: Czytający
Reputacja:

Przyłączony: 2006-06-25(UTC)
Posty: 4

Od zawsze czyli od wczoraj :) Wczoraj próbowałam jedynie instalować nakładkę Visty na XP ale nic z tego nie wyszło. Na wszelki wypadek cofnęlam kompa Nortonem GoBack do stanu przed próbą instalacji.

Nie moge zmienić adresów serwerów DNS bo mam zaznaczone automatyczne, tak samo zresztą jak adres IP - tez automatycznie. Nie wiem czy to w tym przypadku ma znaczenie, ale mam router i neostradę.

A tak przy okazji, mój log jest "czysty"? :)   Pozdrawiam

EL NINO Offline
#4 Wysłane : 25 czerwca 2006 23:57:08(UTC)
EL NINO

Ranga: Sympatyk
Reputacja:

Przyłączony: 2002-11-19(UTC)
Posty: 16,056
Mężczyzna
Lokalizacja: Stalinograd

Czysty.

Jesli umiesz, wpisz recznie ustawienia komputera (adres, itd...).
Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedzaP.S. Ale i tak czasami ręce opadają ...

Żondzi drub. Bedom jaja.
ma.ja Offline
#5 Wysłane : 26 czerwca 2006 00:07:31(UTC)
ma.ja

Ranga: Czytający
Reputacja:

Przyłączony: 2006-06-25(UTC)
Posty: 4

Dzieki za sprawdzenie.

Jeśli ci chodzi o wpisanie tych adresów DNS i IP to nie bardzo wiem jakie wpisac tam wartości. Czy można to gdzieś znaleźć?? :) W głębszym grzebaniu jestem laikiem :)

Bobi Offline
#6 Wysłane : 27 czerwca 2006 13:36:00(UTC)
Bobi

Ranga: Ekspert
Reputacja:

Przyłączony: 2004-06-03(UTC)
Posty: 9,173
Mężczyzna
Lokalizacja: Cracow

ipconfig /all, spisujesz ustawienia i ustawiasz na sztywno we właściwosciach tcp/ip karty sieciowej.
P.S. Komunikator i inne programy internetowe dzialają w tym czasie? Inne przegladarki?
Podaj adres przykładowej strony która się otworzyc nie chce.
Router?
ma.ja Offline
#7 Wysłane : 27 czerwca 2006 17:50:45(UTC)
ma.ja

Ranga: Czytający
Reputacja:

Przyłączony: 2006-06-25(UTC)
Posty: 4

Nie jestem w stanie spisac tych danych bo okienko pojawia sie na ułamek sekundy i znika (próbowałam kilka razy).

Wszystko inne działa bez zarzutu. Problemy zauważyłam na dwóch stronach: http://www.lkslodz.pl/ oraz http://www.maxior.pl/ korzystając z IE. A co ciekawe nieraz otwierają sie bez problemu.  W Operze nic złego sie nie dzieje z tymi stronami.

Tak, router :)

Bobi Offline
#8 Wysłane : 27 czerwca 2006 20:20:16(UTC)
Bobi

Ranga: Ekspert
Reputacja:

Przyłączony: 2004-06-03(UTC)
Posty: 9,173
Mężczyzna
Lokalizacja: Cracow

ma.ja:
Nie jestem w stanie spisac tych danych bo okienko pojawia sie na ułamek sekundy i znika (próbowałam kilka razy).

Wpisz w wierszu poleceń (start - uruchom - cmd), a nie bezposrednio w uruchom.
Co do routera, wiem ze masz bo napisałaś o tym wcześniej, bardziej interesowały by mnie jego ustawienia.
Skoro dzielisz nim neo to pewnie masz wpisane dnsy tpsy, czasem sie tak dzieje ze serwer nie odpowiada, czasem serwery (maxior np) są bardzo obciazone.
Kanał RSS  Kanał Atom
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.