Zamknij komunikat

Nowy Office 2013
Do góry

Kurs SQL

Kurs SQL

20. Użycie .NET CLR w SQL Server 2005

Grzegorz Chuchra
21 czerwca 2006
44 511
Odsłony
Grzegorz Chuchra
21 czerwca 2006
44 511
Odsłony

Chyba najbardziej wyczekiwanym usprawnieniem jakie zostało dodane do najnowszej wersji SQL Servera jest integracja z Microsoft .NET Framework. Możliwość użycia Common Language Runtime na obiektach bazodanowych znacznie ułatwiła, a przy tym poszerzyła możliwości operowania na danych i samym serwerze. Teraz oprócz skryptów SQL mamy możliwość używania również Visual Basic oraz C#, których możliwości są nieporównywalnie większe.
Poniższy artykuł będzie wymagał od czytelnika podstawowej znajomości języka C# oraz zainstalowania Visual Studio .NET 2005.


19. XML i XQuery

Grzegorz Chuchra
14 czerwca 2006
33 986
Odsłony
Grzegorz Chuchra
14 czerwca 2006
33 986
Odsłony

W dobie globalnej komunikacji i wielkich systemów korporacyjnych jednym z najważniejszych aspektów komunikacji jest przepływ informacji. Przykładem może być informacja złożona w jednym systemie informatycznym, która z przyczyn biznesowych musi zostać przetransportowana do innego systemu informatycznego. Kolejny przykład to przesyłanie wiadomości kanałem RSS. W powyższych przykładach komunikacja wymaga jednego standardu przesyłu plików.
XML bo o nim tu mowa jest standardem przesyłania danych pomiędzy różnymi systemami informacyjnymi. W tym artykule zajmiemy się tym w jaki sposób SQL Server 2005 wspomaga wykorzystanie XML.


18. Procedury składowalne i funkcje bazodanowe

Grzegorz Chuchra
7 czerwca 2006
61 852
Odsłony
Grzegorz Chuchra
7 czerwca 2006
61 852
Odsłony

Procedury składowane są obiektami zamykającymi pewną logikę w ramach jednego wywołania. Pozwalają na zamknięcie wywołania dużego skryptu w ramach jednego prostego wywołania. Umożliwia to budowania struktur które wykonują kilka operacji w ramach uruchomienia jednej procedury.
Funkcje bazodanowe podobnie jak procedury składowane są obiektami umieszczonymi na serwerze baz danych. Posiadają jednak parę dodatkowych cech które znacznie ułatwiają przeprowadzanie całego szeregu operacji.


17. Nowości w SQL Server 2005

Grzegorz Chuchra
31 maja 2006
33 503
Odsłony
Grzegorz Chuchra
31 maja 2006
33 503
Odsłony

Strukturalna obsługa wyjątków, duże typy danych, pola typu XML to niektóre z nowości jakie zostały dodane do najnowszej wersji SQL Server, a o których już sobie powiedzieliśmy. Artykuł ten będzie poświęcony użytecznym ciekawostkom, których nie posiadała wcześniejsza wersja serwera.


16. Transakcje

Grzegorz Chuchra
24 maja 2006
67 870
Odsłony
Grzegorz Chuchra
24 maja 2006
67 870
Odsłony

W rozdziale tym opiszę, co to jest transakcja, jak działa oraz jak poprawnie operować na danych powiązanych ze sobą asocjacjami za pomocą operacji INSERT, DELETE i UPDATE. Po przeczytaniu artykułu każdy będzie wiedział, gdzie należy zastosować transakcje i jak oprogramować Transact-SQL.


15. Nowości w "Data Control Language", czyli parę słów o schematach

Grzegorz Chuchra
17 maja 2006
31 799
Odsłony
Grzegorz Chuchra
17 maja 2006
31 799
Odsłony

Schematy to nowa forma zabezpieczeń polegająca na odseparowanie użytkowników bazy danych od obiektów bazodanowych. Schemat jest jakby grupą obiektów bazy danych. W artykule tym opiszę dokładnie co to jest schemat i jak go używać oraz jakie profity mamy w związku ze zmianą polityki bezpieczeństwa.


14. Praca z podzapytańami, tabelami tymczasowymi i zmiennymi tabelarycznymi

Grzegorz Chuchra
14 kwietnia 2006
73 606
Odsłony
Grzegorz Chuchra
14 kwietnia 2006
73 606
Odsłony

Polecenie SELECT znajdujące się wewnątrz innego polecenia SELECT nazywamy podzapytaniem. Podzapytanie jest więc niczym innym, jak zwykłą instrukcją SELECT, która dostarcza danych wejściowych do innej instrukcji SELECT. Obok złączeń zapytania zagnieżdżone są jednym z podstawowych sposobów pobierania informacji z repozytorium danych. Należy jeszcze dodać, że część podzapytań może być zastąpiona zapytaniami złączającymi.


13. Łączenie tabel

Grzegorz Chuchra
24 marca 2006
66 248
Odsłony
Grzegorz Chuchra
24 marca 2006
66 248
Odsłony

Złączeniom, czyli sposobom łączeniu danych z kilku tabel w jedną wynikową tabelę, będzie poświęcony poniższy artykuł. Złączenia tabel są kwintesencją istnienia serwerów bazodanowych i samych baz danych. Dzięki nim w prosty sposób można wybrać powiązane ze sobą dane z różnych tabel.


12. Funkcje agregujące

Grzegorz Chuchra
15 marca 2006
74 835
Odsłony
Grzegorz Chuchra
15 marca 2006
74 835
Odsłony

Następnych kilka stron chciałbym poświęcić funkcjom agregującym. Po pierwsze wyjaśnimy, czym są funkcje agregujące, do czego są potrzebne i tak naprawdę dlaczego nazywają się funkcjami agregującymi. Przedstawimy kilka przykładów ich wykorzystania oraz omówimy sposób ich działania.


11. Filtracja danych

Grzegorz Chuchra
8 marca 2006
56 033
Odsłony
Grzegorz Chuchra
8 marca 2006
56 033
Odsłony

Artykuł ten chciałbym poświęcić klauzuli WHERE. Ponieważ do tej pory traktowaliśmy ją bardzo ogólnikowo, myślę, że przyszedł czas na dokładne przeanalizowanie możliwości, których może nam dostarczyć skuteczne jej wykorzystanie.


10. Operacje na danych "Data Manipulation Language".

Grzegorz Chuchra
1 lutego 2006
90 450
Odsłony
Grzegorz Chuchra
1 lutego 2006
90 450
Odsłony

W artykule tym zajmiemy się językiem operacji na danych. Przedstawimy instrukcje wchodzące w skład Data Manipulation Language(DML), bo o nim tutaj mowa, zrobimy kilka przykładowych operacji na danych zawartych w bazie AdventureWorks oraz pokażemy, w jaki sposób wykorzystać narzędzia ułatwiające tworzenie skryptów.


09. Z teorii do praktyki czyli "Data Definition Language"

Grzegorz Chuchra
25 stycznia 2006
74 629
Odsłony
Grzegorz Chuchra
25 stycznia 2006
74 629
Odsłony

„Z teorii do praktyki” to motto przewodnie poniższego artykułu. Kolejnych kilka stron będzie poświęconych poleceniom Data Definition Language (DDL). Za pomocą których możemy przeprowadzać operacje edycji i usuwania elementów w MS SQL Server 2005.


08. Co to jest typ danych? Jakie typy danych dostarcza nam SQL Server 2005.

Grzegorz Chuchra
18 stycznia 2006
83 838
Odsłony
Grzegorz Chuchra
18 stycznia 2006
83 838
Odsłony

W kursie tym chciałbym przybliżyć wszystkim pojęcie typu danych oraz wymienić typy danych, jakie występują w nowym Microsoft SQL Server 2005. Szczególną uwagę zwrócimy na nowości jakie zostały wprowadzone w najnowszej wersji serwera.


07. Normalizacja baz danych

Grzegorz Chuchra
11 stycznia 2006
59 002
Odsłony
Grzegorz Chuchra
11 stycznia 2006
59 002
Odsłony

W artykule tym chciałbym zająć się jedną z ważniejszych kwestii związanych z relacyjnymi bazami danych, czyli ich projektowaniem. Z projektowaniem baz danych wiąże się nierozerwalnie pojęcie normalizacji. I jemu właśnie chciałbym poświęcić kolejnych kilka stron. Dowiemy się, czym jest sama normalizacja, dlaczego została zdefiniowana i tak właściwie dlaczego powinniśmy zawracać sobie nią głowę.


06. Klucze główne i obce

Grzegorz Chuchra
4 stycznia 2006
118 953
Odsłony
Grzegorz Chuchra
4 stycznia 2006
118 953
Odsłony

Klucze są podstawową koncepcją w teorii relacyjnych baz danych. Zapewniają tabelom możliwość skorelowania ze sobą dwóch lub więcej tabel. Nawigacja w relacyjnej bazie danych zależy od możliwości identyfikacji określonego wiersza w tabeli za pomocą klucza głównego. Artykuł ten poświęcony będzie teorii kluczy głównych i obcych oraz zasadom ich działania.


05. Wstęp do relacyjnych baz danych. Sposób organizacji danych danych.

Grzegorz Chuchra
28 grudnia 2005
79 532
Odsłony
Grzegorz Chuchra
28 grudnia 2005
79 532
Odsłony

Większość serwisów gromadzących i operujących na danych korzysta z mniejszych lub większych serwerów baz danych. Wśród tych serwerów zdecydowana większość działa w oparciu o relacyjną strukturę danych. Tematowi relacyjnych baz danych i sposobu organizacji danych chciałbym poświęcić poniższe parę stron.


04. Pierwszy kontakt. Czyli czym jest baza danych i jak z niej korzystać.

Grzegorz Chuchra
21 grudnia 2005
105 809
Odsłony
Grzegorz Chuchra
21 grudnia 2005
105 809
Odsłony

Teraz,kiedy mamy już zainstalowany i gotowy do działania MS SQL Server 2005, możemy przystąpić do jego przetestowania. Kurs ten chciałbym poświęcić na oswojenie się ze środowiskiem Microsoft SQL Server Management Studio. Wprowadzimy kilka prostych komend i zobaczymy jaki jest wynik ich działania. Przedstawię też konkurencyjny sposób operowania na serwerze za pomocą interfejsu graficznego. Mam nadzieje, że dzięki tej prostej prezentacji każdy wyrobi sobie swój własny styl korzystania z aplikacji, a kolejne uruchamiania serwera będą mniej przytłaczające.


03. SQL Server - instalacja krok po kroku

Grzegorz Chuchra
14 grudnia 2005
335 603
Odsłony
Grzegorz Chuchra
14 grudnia 2005
335 603
Odsłony

Instalacja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition – poprowadzenie. Zajmiemy się kompaktowym opisem instalacji SQL Server 2005.


02. Instalacja. Opis elementów wchodzących w skład SQL Server 2005.

Grzegorz Chuchra
7 grudnia 2005
68 853
Odsłony
Grzegorz Chuchra
7 grudnia 2005
68 853
Odsłony

Opis komponentów wchodzących w skład Microsoft SQL Server 2005. Wprowadzenie do instalacji.


01. SQL Server 2005 Express - Wstęp do kursu

Grzegorz Chuchra
30 listopada 2005
130 360
Odsłony
Grzegorz Chuchra
30 listopada 2005
130 360
Odsłony

Pierwszy z serii artykułów o Microsoft SQL Server 2005 informuje, w jaki sposób zdobyć własną wersję programu oraz pokrótce opisuje, co wchodzi w skład całego kursu, na co można, a na co nie można liczyć przystępując do nauki.