Zamknij komunikat

Nowy Office 2013
Do góry

Kurs SQL

Kurs SQL

20. Użycie .NET CLR w SQL Server 2005

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 21 czerwca 2006Odsłony: 44 155

Chyba najbardziej wyczekiwanym usprawnieniem jakie zostało dodane do najnowszej wersji SQL Servera jest integracja z Microsoft .NET Framework. Możliwość użycia Common Language Runtime na obiektach bazodanowych znacznie ułatwiła, a przy tym poszerzyła możliwości operowania na danych i samym serwerze. Teraz oprócz skryptów SQL mamy możliwość używania również Visual Basic oraz C#, których możliwości są nieporównywalnie większe.
Poniższy artykuł będzie wymagał od czytelnika podstawowej znajomości języka C# oraz zainstalowania Visual Studio .NET 2005.


19. XML i XQuery

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 14 czerwca 2006Odsłony: 33 653

W dobie globalnej komunikacji i wielkich systemów korporacyjnych jednym z najważniejszych aspektów komunikacji jest przepływ informacji. Przykładem może być informacja złożona w jednym systemie informatycznym, która z przyczyn biznesowych musi zostać przetransportowana do innego systemu informatycznego. Kolejny przykład to przesyłanie wiadomości kanałem RSS. W powyższych przykładach komunikacja wymaga jednego standardu przesyłu plików.
XML bo o nim tu mowa jest standardem przesyłania danych pomiędzy różnymi systemami informacyjnymi. W tym artykule zajmiemy się tym w jaki sposób SQL Server 2005 wspomaga wykorzystanie XML.


18. Procedury składowalne i funkcje bazodanowe

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 7 czerwca 2006Odsłony: 61 130

Procedury składowane są obiektami zamykającymi pewną logikę w ramach jednego wywołania. Pozwalają na zamknięcie wywołania dużego skryptu w ramach jednego prostego wywołania. Umożliwia to budowania struktur które wykonują kilka operacji w ramach uruchomienia jednej procedury.
Funkcje bazodanowe podobnie jak procedury składowane są obiektami umieszczonymi na serwerze baz danych. Posiadają jednak parę dodatkowych cech które znacznie ułatwiają przeprowadzanie całego szeregu operacji.


17. Nowości w SQL Server 2005

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 31 maja 2006Odsłony: 33 117

Strukturalna obsługa wyjątków, duże typy danych, pola typu XML to niektóre z nowości jakie zostały dodane do najnowszej wersji SQL Server, a o których już sobie powiedzieliśmy. Artykuł ten będzie poświęcony użytecznym ciekawostkom, których nie posiadała wcześniejsza wersja serwera.


16. Transakcje

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 24 maja 2006Odsłony: 67 292

W rozdziale tym opiszę, co to jest transakcja, jak działa oraz jak poprawnie operować na danych powiązanych ze sobą asocjacjami za pomocą operacji INSERT, DELETE i UPDATE. Po przeczytaniu artykułu każdy będzie wiedział, gdzie należy zastosować transakcje i jak oprogramować Transact-SQL.


15. Nowości w "Data Control Language", czyli parę słów o schematach

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 17 maja 2006Odsłony: 31 551

Schematy to nowa forma zabezpieczeń polegająca na odseparowanie użytkowników bazy danych od obiektów bazodanowych. Schemat jest jakby grupą obiektów bazy danych. W artykule tym opiszę dokładnie co to jest schemat i jak go używać oraz jakie profity mamy w związku ze zmianą polityki bezpieczeństwa.


14. Praca z podzapytańami, tabelami tymczasowymi i zmiennymi tabelarycznymi

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 14 kwietnia 2006Odsłony: 72 083

Polecenie SELECT znajdujące się wewnątrz innego polecenia SELECT nazywamy podzapytaniem. Podzapytanie jest więc niczym innym, jak zwykłą instrukcją SELECT, która dostarcza danych wejściowych do innej instrukcji SELECT. Obok złączeń zapytania zagnieżdżone są jednym z podstawowych sposobów pobierania informacji z repozytorium danych. Należy jeszcze dodać, że część podzapytań może być zastąpiona zapytaniami złączającymi.


13. Łączenie tabel

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 24 marca 2006Odsłony: 65 722

Złączeniom, czyli sposobom łączeniu danych z kilku tabel w jedną wynikową tabelę, będzie poświęcony poniższy artykuł. Złączenia tabel są kwintesencją istnienia serwerów bazodanowych i samych baz danych. Dzięki nim w prosty sposób można wybrać powiązane ze sobą dane z różnych tabel.


12. Funkcje agregujące

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 15 marca 2006Odsłony: 73 318

Następnych kilka stron chciałbym poświęcić funkcjom agregującym. Po pierwsze wyjaśnimy, czym są funkcje agregujące, do czego są potrzebne i tak naprawdę dlaczego nazywają się funkcjami agregującymi. Przedstawimy kilka przykładów ich wykorzystania oraz omówimy sposób ich działania.


11. Filtracja danych

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 8 marca 2006Odsłony: 55 738

Artykuł ten chciałbym poświęcić klauzuli WHERE. Ponieważ do tej pory traktowaliśmy ją bardzo ogólnikowo, myślę, że przyszedł czas na dokładne przeanalizowanie możliwości, których może nam dostarczyć skuteczne jej wykorzystanie.


10. Operacje na danych "Data Manipulation Language".

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 1 lutego 2006Odsłony: 89 809

W artykule tym zajmiemy się językiem operacji na danych. Przedstawimy instrukcje wchodzące w skład Data Manipulation Language(DML), bo o nim tutaj mowa, zrobimy kilka przykładowych operacji na danych zawartych w bazie AdventureWorks oraz pokażemy, w jaki sposób wykorzystać narzędzia ułatwiające tworzenie skryptów.


09. Z teorii do praktyki czyli "Data Definition Language"

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 25 stycznia 2006Odsłony: 74 339

„Z teorii do praktyki” to motto przewodnie poniższego artykułu. Kolejnych kilka stron będzie poświęconych poleceniom Data Definition Language (DDL). Za pomocą których możemy przeprowadzać operacje edycji i usuwania elementów w MS SQL Server 2005.


08. Co to jest typ danych? Jakie typy danych dostarcza nam SQL Server 2005.

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 18 stycznia 2006Odsłony: 80 263

W kursie tym chciałbym przybliżyć wszystkim pojęcie typu danych oraz wymienić typy danych, jakie występują w nowym Microsoft SQL Server 2005. Szczególną uwagę zwrócimy na nowości jakie zostały wprowadzone w najnowszej wersji serwera.


07. Normalizacja baz danych

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 11 stycznia 2006Odsłony: 57 946

W artykule tym chciałbym zająć się jedną z ważniejszych kwestii związanych z relacyjnymi bazami danych, czyli ich projektowaniem. Z projektowaniem baz danych wiąże się nierozerwalnie pojęcie normalizacji. I jemu właśnie chciałbym poświęcić kolejnych kilka stron. Dowiemy się, czym jest sama normalizacja, dlaczego została zdefiniowana i tak właściwie dlaczego powinniśmy zawracać sobie nią głowę.


06. Klucze główne i obce

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 4 stycznia 2006Odsłony: 115 640

Klucze są podstawową koncepcją w teorii relacyjnych baz danych. Zapewniają tabelom możliwość skorelowania ze sobą dwóch lub więcej tabel. Nawigacja w relacyjnej bazie danych zależy od możliwości identyfikacji określonego wiersza w tabeli za pomocą klucza głównego. Artykuł ten poświęcony będzie teorii kluczy głównych i obcych oraz zasadom ich działania.


05. Wstęp do relacyjnych baz danych. Sposób organizacji danych danych.

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 28 grudnia 2005Odsłony: 78 661

Większość serwisów gromadzących i operujących na danych korzysta z mniejszych lub większych serwerów baz danych. Wśród tych serwerów zdecydowana większość działa w oparciu o relacyjną strukturę danych. Tematowi relacyjnych baz danych i sposobu organizacji danych chciałbym poświęcić poniższe parę stron.


04. Pierwszy kontakt. Czyli czym jest baza danych i jak z niej korzystać.

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 21 grudnia 2005Odsłony: 105 363

Teraz,kiedy mamy już zainstalowany i gotowy do działania MS SQL Server 2005, możemy przystąpić do jego przetestowania. Kurs ten chciałbym poświęcić na oswojenie się ze środowiskiem Microsoft SQL Server Management Studio. Wprowadzimy kilka prostych komend i zobaczymy jaki jest wynik ich działania. Przedstawię też konkurencyjny sposób operowania na serwerze za pomocą interfejsu graficznego. Mam nadzieje, że dzięki tej prostej prezentacji każdy wyrobi sobie swój własny styl korzystania z aplikacji, a kolejne uruchamiania serwera będą mniej przytłaczające.


03. SQL Server - instalacja krok po kroku

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 14 grudnia 2005Odsłony: 334 352

Instalacja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition – poprowadzenie. Zajmiemy się kompaktowym opisem instalacji SQL Server 2005.


02. Instalacja. Opis elementów wchodzących w skład SQL Server 2005.

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 7 grudnia 2005Odsłony: 68 500

Opis komponentów wchodzących w skład Microsoft SQL Server 2005. Wprowadzenie do instalacji.


01. SQL Server 2005 Express - Wstęp do kursu

Autor: Grzegorz ChuchraOpublikowano: 30 listopada 2005Odsłony: 129 540

Pierwszy z serii artykułów o Microsoft SQL Server 2005 informuje, w jaki sposób zdobyć własną wersję programu oraz pokrótce opisuje, co wchodzi w skład całego kursu, na co można, a na co nie można liczyć przystępując do nauki.