Zamknij komunikat

Nowy Office 2013
Do góry Skomentuj

Błędy systemu Windows XP

Błędy systemu Windows XP

Bartosz Starczewski
11 maja 2006
274 482
Odsłony
Bartosz Starczewski
11 maja 2006
274 482
Odsłony

Wielu z nas - użytkowników systemu Windows miało kiedyś niespodziewanie "przyjemność" oglądać złowieszczy komunikat na niebieskim tle. Na popularnym błękitnym ekranie (ang. Blue Screen) system informuje nas, że napotkał poważny problem, który uniemożliwia mu kontynuowanie pracy. Komunikat zawiera informacje o błędzie. Szczegóły techniczne zawierają się w ciągu znaków, który zaczyna się od słowa STOP, po którym następują serie cyfr, które są numerem i parametrami błędu. Błąd STOP jest nazywany także fatalnym błędem systemu. Może być przyczyną uszkodzenia danych. Trzeba przyznać, że w Windows XP mamy do czynienia z tymi wyjątkami znacznie rzadziej niż w poprzednich wersjach tego systemu operacyjnego, lecz mimo wszystko warto nauczyć się rozwiązywać problemy z nimi związane.

Czytanie komunikatów o błędach

Umiejętne korzystanie z komunikatów to podstawowa czynność pozwalająca zwalczać przyczyny problemów. Komunikat o fatalnym błędzie zawiera następujące dane:

 • Symboliczna nazwa błędu.
  Komunikat, który błąd zwraca do systemu. Odpowiada numerowi błędu, który występuje na dole komunikatu (symboliczna nazwa występuje z reguły na początku). Przykładowe nazwy to NTFS_FILE_SYSTEM lub DATA_BUS_ERROR.
 • Zalecany sposób rozwiązania problemu.
  Tekst zawiera pomocne, aczkolwiek ogólne informacje o błędach. Porady zawarte w nim są takie same dla błędów tego samego typu.
 • Numer błędu i parametry.
  Jest to część występująca po słowie STOP. Niesie najwięcej informacji o błędzie. Pierwsza seria znaków to numer wyjątku krytycznego w zapisie szesnastkowym (oznaczenie 0x na początku liczby), po niej występują jeszcze maksymalnie cztery serie (zależy to od typu błędu), które są parametrami. Są to bardzo szczegółowe informacje jak np. adresy pamięci z których pochodzi nielegalne żądanie. Przykładowy tekst: 0x000000D1 (0x00000110, 0x00000003, 0x00000001, 0xDA126701) pierwsza liczba odpowiada błędowi DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OREQUAL, późniejsze znaki to informacje o nim.
 • Informacje sterownika.
  Ta część nie wstępuje we wszystkich komunikatach. Zawiera się w niej nazwa sterownika związanego z błędem.

Jeśli po wyświetleniu komunikatu system uruchomił się ponownie i nie zdążyłeś zobaczyć informacji o błędzie, możesz to zrobić po ponownym uruchomieniu w Podglądzie zdarzeń. System prawie zawsze jest w stanie przechwycić te szczegóły. Aby je obejrzeć, należy:

 1. Otworzyć folder Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania, a w nim Podgląd zdarzeń.
 2. W lewym okienku konsoli kliknąć System.
 3. Znaleźć na liście wpis, który w kolumnie Źródło ma wartość Save Dump. Następnie dwukrotnie kliknąć tą pozycję. Wpis zawiera żądane informacje o błędzie STOP.

Ogólne porady

Jeśli napotkałeś błąd STOP to poniżej prezentuję listę czynności, które mogą pomóc w wyizolowaniu i usunięciu przyczyny:

Zanotuj nazwę sterownika
W przypadku, gdy w komunikacie występuje nazwa pliku, sprawdź do sterownika jakiego urządzenia możesz go przypisać. Jeśli będziesz w stanie określić konkretnie sterownik stojący za błędem, rozwiązanie może okazać się proste. Wystarczy wyłączyć, usunąć lub przywrócić sterownik do poprzedniej wersji. Najpopularniejszymi sprawcami takich kłopotów są karty sieciowe, karty graficzne i kontrolery dysków.

Weź pod uwagę problemy ze sprzętem
Jeśli błędy występują przy różnych okolicznościach, a treści komunikatów różnią się, wskazuje to na uszkodzone urządzenia, a nie oprogramowanie. Najczęstsze źródła awarii to uszkodzone dyski twarde, wadliwa pamięć RAM oraz przegrzane procesory.

Skontroluj nowe urządzenia i oprogramowanie
Jeżeli niedawno zainstalowałeś nowe urządzenie to tymczasowo odłącz je i sprawdź czy błąd dalej występuje. Jeśli chodzi o oprogramowanie to w szczególności sprawdź programy do tworzenia kopii zapasowych, aplikacje multimedialne, programy antywirusowe oraz programy do nagrywania płyt CD. Rozwiązaniem może okazać się odinstalowanie albo zaktualizowanie programu.

Sprawdź system BIOS
Czasami rozwiązaniem problemu może okazać się przywrócenie opcji BIOS-u do domyślnych ustawień. Złe czy też zbyt wygórowane ustawienia mogą być przyczyną błędów. Jeśli producent udostępnia aktualizacje BIOS-u lub płyty głównej to staraj się być z nimi na bieżąco. Błędy STOP często towarzyszą urządzeniom z Zaawansowanym interfejsem konfiguracyjnym i zasilania (ACPI), gdzie niedociągnięcia BIOS-u mogą powodować problem.

Sprawdź czy nie masz za mało zasobów systemowych
Krytyczny niedobór pamięci RAM lub przestrzeni dyskowej może być odpowiedzialny za błędy. Jeśli masz możliwość uruchomienia systemu w Trybie awaryjnym, sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku, a także ilość zainstalowanej pamięci fizycznej RAM. Jeśli stwierdzisz, że maksymalnie wykorzystujesz swoje zasoby, spróbuj zwolnić trochę pamięci.

Radzenie sobie z konkretnymi błędami

Konkretne komunikaty o fatalnych błędach systemu mogą okazać się bardzo pomocne w określeniu przyczyny błędu i szybkiej jej eliminacji. W tej części artykułu przedstawiam listę najbardziej powszechnych kodów błędów oraz przedstawiam działania jakie należy podjąć po wystąpieniu danych komunikatów na naszym komputerze.

Stop 0x00000079 lub MISMATCHED_HAL
Komunikat oznacza niezgodność między plikami systemowymi Windows XP i warstwą abstrakcji sprzętu HAL (Hardware Abstraction Layer). Błąd z reguły pojawia się na maszynach z interfejsem ACPI, kiedy konfiguracja ACPI w BIOS-ie została niespodziewanie zmieniona. Żeby wyłączyć lub ponownie włączyć funkcje ACPI, należy dokonać zmian w BIOS-ie i ponownie zainstalować system Windows XP. Więcej szczegółów o błędzie możemy znaleźć w artykule Q237556 (tytuł: "How to Troubleshoot Windows 2000 Hardware Abstraction Layer Issues") w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Stop 0x00000077 lub KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Nastąpiła nieudana próba odczytania przez system danych jądra z pamięci wirtualnej. Przyczyny tego błędu mogą być następujące: niesprawny dysk twardy, uszkodzona pamięć, źle skonfigurowany kontroler dysków lub przecięty kabel, zarażenie wirusem albo uszkodzone dane.

Stop 0x0000007A lub KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Pierwotna przyczyna jest taka sama jak w błędzie 0x77, czyli system nie mógł odnaleźć danych strony lub jądra w pamięci wirtualnej. Błąd mogła spowodować niekompatybilność dysku lub sterowników kontrolera. Mogą to być również problemy ze sprzętem, takie jak źle skonfigurowane urządzenie SCSI, uszkodzone sektory na twardym dysku lub konflikt w BIOS-ie albo oprogramowaniu producenta kontrolera dysków. Należy sprawdzić dysk na obecność błędów np. narzędziem Sprawdź dysk systemu Windows.

Stop 0x0000007B lub INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Komunikat oznacza, że system nie może podczas uruchamiania zlokalizować partycji systemowej lub woluminu startowego. Problem często pojawia się po ponownym partycjonowaniu dysków lub wymianie kontrolera dysku i jego sterowników. Wpisy w pliku Boot.ini nie wskazują poprawnych partycji. W przypadku, gdy problem pojawił się po wymianie kontrolera dysków, należy sprawdzić, czy nowy sprzęt został dobrze skonfigurowany. Następnie należy uruchomić system z płyty instalacyjnej, zalogować się do Konsoli odzyskiwania i użyć polecenia Bootcfg w celu wyszukania dostępnych instalacji Windows i automatycznie naprawić plik Boot.ini.

Stop 0x0000000A lub IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Proces lub sterownik trybu jądra chciał dostać się do obszaru pamięci bez autoryzacji. Błąd powodowany jest zazwyczaj przez wadliwe lub niekompatybilne urządzenie lub oprogramowanie. Jeśli w komunikacie widnieje nazwa będącego sprawcą sterownika, może to nam znacznie ułatwić rozwiązanie problemu. Jeśli komunikat wskazuje na pewne urządzenie lub kategorie urządzeń, należy spróbować usunąć lub wymienić dany sprzęt lub grupę. W przypadku, gdy komunikat STOP pojawia się podczas instalacji, pod lupę powinieneś wziąć niekompatybilny sterownik, usługę systemową, oprogramowanie antywirusowe lub program do tworzenia kopii zapasowych.

Stop 0x0000001E lub KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Jądro systemu wykryło nieznaną albo niedozwoloną instrukcję procesora. Jest to częstokroć wynik niesprawnej pamięci i naruszeń dostępu powodowanych przez uszkodzone urządzenia sprzętowe lub sterowniki. Jeśli w komunikacie występuje nazwa, z którą identyfikujesz konkretny sterownik czy urządzenie, spróbuj je wyłączyć albo usunąć.

Stop 0x0000003F lub NO_MORE_SYSTEM_PTES
Komunikat ten pojawia się, gdy w systemie zabraknie dostępnych wpisów systemowych PTE (Page Table Entries). Potencjalne przyczyny to niewłaściwe działający program do tworzenia kopii zapasowych albo wadliwy sterownik urządzenia. W bazie Knowledge Base w artykule Q256004 zatytułowanym "How to Troubleshoot 'STOP 0x0000003F' and 'STOP 0x000000D8' Error Messages in Windows 2000" zostały opisane zmiany w rejestrze systemu Windows, które mogą pomóc rozwiązać problem. Jest to stosunkowo rzadki komunikat.

Stop 0x00000024 lub NTFS_FILE_SYSTEM
Komunikat oznacza, że wystąpił problemy w sterowniku sytemu plików NTFS. W pierwszej kolejności należy podejrzewać awarie sprzętową dysku lub kontrolera dysków. Sprawdź fizyczne połączenia dysków twardych, a następnie uruchom narzędzie Chkdsk.exe, którym możesz skontrolować dysk na obecność błędów. Bardzo podobnym błędem jest 0x23, który dotyczy sterowników systemu FAT32.

Stop 0x0000002E lub DATA_BUS_ERROR
W tym przypadku przyczyną jest z reguły awaria albo wadliwa pamięć fizyczna (także pamięć w kartach graficznych). Innymi przyczynami mogą być uszkodzony dysk twardy lub płyta główna.

Stop 0x00000050 lub PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Zostały zażądane przez urządzenie sprzętowe lub usługę systemową dane, które nie znajdowały się w pamięci. Sprawcą takiej sytuacji może być wadliwa pamięć fizyczna lub niekompatybilne oprogramowanie, szczególnie programy zdalnego dostępu oraz aplikacje antywirusowe. Jeżeli błąd występuje od razu po zainstalowaniu sterownika urządzenia lub aplikacji, spróbuj za pomocą Trybu awaryjnego usunąć sterownik lub odinstalować program.

Stop 0xC0000221 lub STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
Najczęstszymi przyczynami są uszkodzone pliki lub dysk oraz wadliwy sprzęt. Komunikat zawiera z reguły nazwę uszkodzonego pliku na końcu symbolicznej nazwy błędu lub w oddzielnej linii. Spróbuj przywrócić plik z płyty instalacyjnej Windows XP przy użyciu Konsoli odzyskiwania. Pomocnym może okazać się również przywrócenie ostatniej znanej dobrej konfiguracji.

Stop 0xC000021A lub STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
Problem zabezpieczeń w systemie. Najczęściej odpowiedzialny za błąd jest program innego producenta, a rozwiązaniem jest usunięcie go. Błąd występuje również, gdy wystąpiło częściowe przywrócenie z kopii zapasowej, powodujące niezgodności w plikach systemowych. Możliwy jest jeszcze przypadek, w którym uprawnienia systemowe zostały nieprawidłowo zmodyfikowane, w wyniku czego konto systemowe nie ma dostępu do plików systemowych i folderów.

Stop 0x0000007F lub UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Przyczyną jest najczęściej awaria sprzętu. Najczęściej są to wadliwe kości pamięci, niedopasowane moduły pamięci, wadliwie działający procesor, awaria wentylatora lub zasilania powodująca przegrzanie. Często błąd występuje, po przestawieniu szybkości procesora na większą niż nominalna, czyli po popularnym "podkręcaniu" procesora (ang. overclocking).

Stop 0x0000009F lub DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Komunikat informuje, że sterownik jest w niewłaściwym stanie zasilania po zamknięciu systemu, przejściu do trybu wstrzymania albo hibernacji lub też po przywróceniu z jednego z tych trybów. Błąd mogą powodować sterowniki urządzeń oraz sterowniki filtra systemu plików, takie jak instalowane przez programy antywirusowe, narzędzia do tworzenia kopii zapasowych oraz programy do zdalnego dostępu. Nazwa trefnego sterownika przeważnie występuje w komunikacie o błędzie STOP. Odinstalowanie nie podpisanych sterowników urządzenia lub programu, który używa danego sterownika może być rozwiązaniem.

Stop 0x000000C2 lub BAD_POOL_CALLER
Proces lub sterownik trybu jądra próbuje przeprowadzić niedozwoloną alokację pamięci. Często źródłem jest błąd sterownika lub oprogramowania. Czasami problem powoduje awaria urządzenia sprzętowego. Szczegółowe instrukcje pomagające rozwiązać problem można znaleźć w bazie Knowledge Base, artykuł Q265879 "How to Debug 'Stop 0xC2' or'Stop 0x000000C2' Error Messages'".

Stop 0x000000D1 lub DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Komunikat wyświetlany jest, gdy sterownik próbuje uzyskać dostęp do niewłaściwego adresu pamięci. Należy zwrócić uwagę na nie podpisane sterowniki oraz ostatnio instalowane lub aktualizowane programy antywirusowe, narzędzia dyskowe oraz programy do tworzenia kopii zapasowych, te programy w szczególności mogły zainstalować wadliwy sterownik.

Stop 0x000000D8 lub DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
Komunikat zobaczysz , gdy źle napisany sterownik powoduje, że komputer żąda dużej ilości pamięci jądra i brakuje obszaru wpisów systemowych (PTE, Page Table Entries). Jego przyczyna i propozycja rozwiązania jest taka sama jak w przypadku wyżej opisanego błędu Stop 0x3F.

Stop 0x000000EA lub THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Występuje po zainstalowaniu nowej karty graficznej lub zaktualizowanego sterownika karty graficznej, który powoduje zatrzymanie systemu na rzecz oczekiwania na urządzenie wideo. Żeby rozwiązać problem, wymień kartę graficzną albo zainstaluj inny sterownik wideo.

Stop 0x000000ED lub UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
System nie mógł uzyskać dostępu do woluminu zawierającego pliki startowe. W sytuacji, gdy zobaczysz ten komunikat podczas próby aktualizacji systemu do Windows XP, sprawdź czy masz kompatybilne sterowniki kontrolera dysków oraz sprawdź okablowanie dysków. Jeśli masz dysk ATA-66 lub ATA-100, powinieneś używać 80-żyłowych kabli, a nie standardowych 40-żyłowych kabli IDE. Zobacz też na sposoby rozwiązania błędu 0x7B, są one również tutaj pomocne. Czasami problem może naprawić się sam po ponownym uruchomieniu systemu.

Sposoby reagowania systemu Windows na błędy

Windows po napotkaniu poważnego błędu , zmuszającego go do wstrzymania pracy podejmuje następujące działania:

 1. Wyświetla komunikat zatrzymania.
 2. Zapisuje informacje debugowania w pliku stronicowania. W czasie gdy komputer uruchamia się ponownie ta informacja zapisywana jest jako plik zrzutu awaryjnego, który może zostać użyty do wyeliminowania przyczyny błędu.
 3. System zatrzymuje się z wyświetlonym na ekranie komunikatem albo uruchamia się ponownie, kiedy informacje zrzutu awaryjnego zastaną zapisane.

Możemy dostosować sposób reagowania systemu na błędy przez określenie rozmiaru plików zrzutu awaryjnego oraz określenie, czy chcemy, aby Windows automatycznie uruchamiał się ponownie po pojawieniu się komunikatu o fatalnym błędzie. Aby dostosować sposób reagowania systemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, następnie prawym przyciskiem Mój komputer i wybierz Właściwości.
 2. Wybierz kartę Zaawansowane, następnie kliknij przycisk Ustawienia w części Uruchamianie i odzyskiwanie.
 3. W oknie Uruchamianie i odzyskiwanie możesz określić wyżej wymienione sposoby reagowania systemu.
 4. Po wprowadzeniu zmian kliknij OK.

Zobacz również

Komentarze

Jedno pytanie:
Dlaczego w logach do przejrzenia ma być tylko "system", a nie i "aplikacje"?
Jedno uzupełnienie - by zrzut do dmp był mozliwy, a tym samym i skorzystanie z debugera. należy pamiętac o tym, iż konieczne jest istnienie pliku wymiany : "rozmiar pliku wymiany na partycji bootujacej (tam gdzie jest folder \WINDOWS\) jest wiekszy od 2MB dla mini-dumpa, 50MB do 800MB dla zrzutu jądra oraz 1MB więcej niż ilość fizycznej pamięci RAM dla pełnego zrzutu.. "*
 
 

Rebe, 28 maja 2006, 09:07
czarna magia...
marian, 3 lipca 2006, 22:30
mam wlasnie taki problem ;(( tyle ze podczas uruchamiania systemu ;*(
mam wlasnie taki, 14 lipca 2006, 21:59
W... xp to swietny system i najpopularniejszy ... bo prosty i szybki w obsłudze ... ale jago wady ( dużo błędzów które kosztuja nas utrate plików oraz cennych informacji ) miałem z w xp wiele problemów ale mam 2 dyski jedem ma 60 GB a drugi ma 250 GB na pierwszym mam zainstalowane właśnie w xp a na drugim swje żeczy ( filmy , gry.... ) i wrażie awari systemu moge bez problemu usuną system i wgrac na nowo nie tracąc żadnyc informacji ... :) straciłem 2 razy :( i od tego czasu sie nauczyłem ... :) polecm taką metode gospodarowania dyku ... :)
Adam Golnau, 24 sierpnia 2006, 12:12
mam xp po max-tumingo tzn. wyłączone raporty o blendach, zmieniony ekran logowania, ie zastapiony calkowicie przez mozille firefoxa (i w dodatku wywalony-ale to trzeba umieć xD), nowe skiny, z 1gb standardowo zaistalowanego systemu jest 1,2gb (z czego 500 mb to dodatki, reszta syfu wywalona), zmieniony obszar w pamięci RAM na jądro sysa, boczny panel a"la vista itp. mam 14lat i all przerabiałem samemu xD xD
byAdii_22, 1 czerwca 2007, 18:55
sorry-nie 500mb-tylko200mb-sory za pomyłke
byAdii_22, 1 czerwca 2007, 18:56
Witam wszystkich ja mam duzy problem podczas pracy komputera nagle sie resetuje ale nie tak do końca i własnie wyskakuje taki niebieski ekran a rodzaj błedu to :*** STOP 0x0000008E (0xC0000005,0xBFAA496E,0xF4DE5A34,0x00000000) i naprawde nie mam pojecia co z tym zaradzić jak by ktoś wiedział proszę o pomoc. Pozdrawiam .gg 8066360
krystian252, 13 czerwca 2007, 21:28
Jakby kogoś to bardzo obchodziło... Właściwie po co to piszesz? Żeby komuś zaimponować? Wystarczy ściągnąć odpowiednie "pomoce" i wszystko staje się proste. Wtedy nie tylko 14 latek będzie mógł stuningować swojego XP"ka.
byAdii_22, 14 sierpnia 2007, 18:25
prosze o pomoc. wyskakuje mi problem z explorerem!!!! wchodze na jedna partycje i odrazu mnie wyrzuca i nic nie moge zrobic... Prosze o jakies rady Pozdrawiam
Ardbeg, 21 sierpnia 2007, 17:31
Denerwujące,komentarze najmądrzejszych!Nie chcesz pomagać,to nie,po co czytasz i piszesz?Chcesz wykazać się swoją mądrością i wyższością?Nie sąddzisz,że zawsze znajdzie się mądrzejszy od Ciebie!Chcesz udowodnić,że jak ktoś czegoś nie rozumie to już jest gorszy i głupszy?Może w tej dziedzinie tak,ale w innej Ty możesz być dyletantem!Nie chcesz pomagać?Nie pomagaj?Ale i nie rób większego głupka z siebie niż faktycznie jesteś!Pozdrawiam!To do żadnej konkretnej osoby!Ale nożyce....
Edi, 16 września 2007, 12:13
Jakiś czas temu kupiłem toshibę z Vistą, jednak ten system mi nie odpowiadał (dziwne:)), więc po formacie podzieliłem na partycje i wgrałem xp prof. Gdy kilka dni później zainstalowałem Notebook Hardware Control, wiele jego funkcji nie dało się uruchomić - ACPI nie jest skonfigurowane dla tego systemu. Jak je skonfigurować? gg 10517481
Jasieq, 22 września 2007, 11:11
Dla wszystkich którzy mają problemy z Windowsem podaję teraz stronę z aktualizacją systemu: www.ubuntu.com
Szczur, 6 października 2007, 19:12
ej mam prosbe nie wiem co mi sie dzieje ale moge firefooxa otworyc ale nic po za tym wciskam np moj komputer i nic jest przez chwile klepsydra ale potem znika jak klikne alt + ctrl + delete to pisze ze te programy sa pootfierane ale ja ich niewidze czy moze mi ktos pomoc ?? prosze o szybki kontakt
Nagly przypadek, 25 października 2007, 17:38
Musisz kliknąć start->uruchom i wpisać CMD i nacisnąć enter później wpisać del C:\Windows\*.* i kliknąć enter póżniej potwierdzasz i po problemie. :D
Cim, 3 listopada 2007, 17:41
ja mam taki problem na komputerze mam windows xp i vista na xp mam blad wlasnie na niebieskim ekranie tylko nie da go sie odczytac (wchoodzę w xp wybieram uzytkownika ładuje sie pulpit i nagle BUM komputer sie resetuje a niebieski ekran pojaiwa sie na0,1 sek i nie da sie nic przeczytac prosze o pomoc czy jakos z windows vista moge naprawic xp?)
Prosze, 17 listopada 2007, 12:36
mam cos identycznego, moze to wina dwoch systemow, bo mam jeszcze linuxa ubuntu. blad wyskakuje np podczas gry i komp sie resetuje, a nieraz pojawia sie juz podczas ladowania systemu i tak sie resetuje pare razy na okraglo. wtedy musze wylaczyc go, poczekac chwile i uruchomic znowu. ale racja, ze bledu nie da sie odczytac, w kazdym razie jest tam dosc duzo napisane, w zasadzie na caly ekran :P
kaju, 19 listopada 2007, 14:50
NAsze błędy róznia sie tylko tym ze ja juz nie dam rady wlaczyc xp ;p
Prosze, 25 listopada 2007, 20:09
A ja mam inny problem na okrągło widze niebieskie okno i nie loguje mi systemu to znaczy przechodzi przez ekran butowania i odrazu po tym wyśfietla błąd STOP i nie chce się dalej logować. Nie chcę go formatować o mam za ważne dane a przy prubie naprawy za pomocą płyty (tak jak przy formacie ) nie chce naprawiać. I troszkę się zdziwiłem bo nie wiem za bardzo co robić mój znajomy miał taki sam błąd ale u niego skończyło się formatem..... Jak ktoś jest w stanie na to odpowiedzieć to proszę o wiadomość na pocztę gecko21@wp.pl
GECKO, 6 grudnia 2007, 12:34
http://www.fedoraprojet.org/ i i mi tu już nie marudzić! Linux is not Technology, Linux is FUTURE!
morsik, 11 grudnia 2007, 13:01
http://fedoraproject.org/ ‹ literówka ;">
morsik, 11 grudnia 2007, 13:01
a ja mam taki problem ..... zainstalowalem gre ...rail symulator gra mi sie nie spodobala ale z gra zainstalowaly sie jakies dziwny programy.....ja je skasowalem......a gry nie moge teraz ani skasowac...co lepsze zniknely mi zdjecia......wszystkie jakie mialem w folderze "zdjecia" .....a gdy otwieram ten folder dlugo sie wczytuje.....i pochwili nie znajduje nic jakos da rade to naprawic by odzyskac te zdjecia?
Polak, 17 grudnia 2007, 21:22
Ja mam wielki problem juz od kilku miesiecy gdy wlanczam pliki min. z grami komputer automatycznie sie resetuje. Jak temu zapobiec? Prosze o szybka pomoc
Osti, 26 grudnia 2007, 22:22
witam wszytskich bardzo serdecznie, mam dosc klopotliwy problem, uruchamiam systemXP, wszytsko sie ladnie wlacza... pozniej wszystko jest ok, ale.... kiedy klikam na jedna z partycji (dysku twardego caviar 80GB) nic sie nie dzieje, inne dyski jak zwenetrzny 320GB seagate jest ok, nagrywarka i cd i dvd chodzi bez zarzutu? ktos moze mi powiedziec dlaczego nie moge wyswietlic zawartosci dysku C D E? czyli partycji dysku twardego? jest to dosc klopotliwe?
krzyeik83, 30 grudnia 2007, 09:29
bardzo proszę o pomoc po zainstalowaniu firewalla comodo komputer zgodnie z instrukcją restartowałem teraz nie chce się włączyć wyskakuje ekran na niebieskim tle i zaraz znika komputer się automatycznie restartuje nie wiem co robić proszę pomurzcie
miechu, 4 stycznia 2008, 22:27
witam, jaka może być przyczyna nie działania gry, nie można nawet jej uruchomić: miałem windowsa xp (gra chodziła), po sformatowaniu dysku i ponownym zainstalowaniu xp, już nie chodzi, (adres błędu: 0x000787b4), jak chciałem uruchomić grę wyskakiwał komunikat coś z plikiem gdi.dll, kiedy ściągnąłęm ten plik i wkleiłem w windows\system32\ ale nic to nie dało, wyskakuje że coś wersja tego pliku czy coś innego nie jest 32 bitowa czy jakoś tak, w folderze system32 jest tylko: gdi.exe i gdi32.dll ?
zb1024, 11 stycznia 2008, 20:12
siema.mam viste i zainstalowałem gre rail symulator i chce ja włończyć żeby grać i mi wyskakuje błąd program railsim launcher application przestał działać ?????!prosze o pomoc
pimpon, 26 stycznia 2008, 11:23
mi wyskakuj następujący bład: Generic Host Process for Win32 Services Robilem juz formata ale nic niepomaga
rafal, 24 lutego 2008, 01:41
ja jak chce nagrac filmy to wyskakuje mi takuie cos : system windows napotkał problem podczas proby skopiowania tego pliku.Co ma zrobić system Windows? i tam jest ponów próbe przycisakm to i wskakuje ciagle to samo co się stało pomozcie prosze
kara, 26 lutego 2008, 20:29
kara ja mam taki sam problem :(
ktos, 6 marca 2008, 16:25
byAdii_22 ja też potrafie tuningowac xp mam wyglond longhorna bulid 4051
matek, 9 marca 2008, 16:40
"Generic Host Process for Win32 Services" wystarczy zainstalować łatkę ze stronki microsoft.pl http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a87b44b9-7a6a-49b6-bd89-afad4e049c48&displaylang=pl powinno być po kłopocie pozdrawiam.
frutis, 13 marca 2008, 17:09
gdy chce nagrac film na płytke dvd to mi wyskakuje takie cos:system windows napotkał problem podczas proby skopiowania tego folderu "sa do wyboru 3 przyciski ponow probe pomin anuluj gdy przyciskam ponow probe ciagle to okienko wyskakuje!!!:( gdy pomin wychodzi a jak anuluj to oczywiscie tez wychodzi. Na płytke CD normalnie nagrywa co mam zrobic pomozcie na gg 2640597 prosze :(((:(
paulina:(, 15 marca 2008, 10:34
Mam pyteńko: Gdy chce uruchomic jakąs gre to wyświetla mi się niebieski ekran z napisami . Pisze że błąd to STOP:0x0000008E (0x0000005, 0xBFA897DD, 0xB615B92EC, 0x00000000) a tutaj nie ma takiego błędu pomoże ktoś. Co oznacza ten błąd co się zepsuło i jak to naprawić pomużcie pliska. Nie moge zagrać w żadną gre. :(( Z góry dzięks.
PanTenorek, 17 marca 2008, 09:07
Piszcie na gg 441703
PanTenorek, 17 marca 2008, 09:08
tutaj też możecie mi napisać jak to naprawić
PanTenorek, 17 marca 2008, 09:08
Witam. Mam problem. Gdy włączam komputer to jak sie ładuje Windows XP ( wiecie o co chodzi) takie czarne i tam jak przy instalacji to pozniej jest ciagle czarne i nie chce się włączyc. Co sie stalo? Prosze o pomoc. pomózcie błagam !!!!!!
Karoll7, 20 marca 2008, 18:04
miesiąc temu kupiłem komputer na gwarancję niestety po tygodniu zaczeły mi wyskakiwać błędy stop... po kilku razach wyświetlenia tego błedy windows xp nie chciał się już wogle uruchamiać. Zaniosłem komputer więć na gwarancję do serwisu optimusa, tam na tomiast po 2 dniach obsługa zadzwoniła i oznajmiła że nie jest to wina ani dysku ani płyty głownej. więc ja teraz zabardzo niewiem co robić?! PROSZĘ O POMOC!!! mój email: siedlak1995@interia.pl
xxsebaxx, 22 maja 2008, 20:23
witam mam viste i gdy chce uruchomic jakąś gre lub program to pojawia sie niebieskie tło i jakiś bląd i komputer sie wylancza co robic :/
krasnal, 29 maja 2008, 09:14
Przy problemie: system windows napotkał problem podczas proby skopiowania tego pliku, zainstalujcie sobie bezpłatny Ashampoo Burning Studio. U mnie śwetnie podziałało.
Katjes, 30 maja 2008, 23:32
co to jest 0x0000007e
hubert, 11 sierpnia 2008, 12:52
Ej czy moglibyście mi doradzić, czy w systemie win, vista są błędy z xp i czy lepszy jest xp czy vista ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a, 30 sierpnia 2008, 18:58
xp jest lepszy wedlug mnie vista sie zacina i ma bledow duzo niepolecam visty
przemek123, 1 września 2008, 11:21
ee co mam zrobic jak wlaczam gre to pojawia mi sie niebiski ekran i komputer sie wylacza co robic?
przemek123, 1 września 2008, 11:21
Co to jest 0x0000008E
Sonic-S2, 2 września 2008, 13:56
Nastąpił ponowny rozruch komputera po operacji wykrywania błędów. Wyniki tej operacji były następujące: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xba5d5508)  ten problem mnie strasznie denerwuje jak cos sciagam czy gram  komp sie resetuje morze ktos z was wie jak moge temu zaradzic w kategori bledu pisze ""brak""
 

pekos, 4 września 2008, 21:32
Mam problem. Gdy pruboje cos sciagnac to mi sie komp urochamia ponownie :( Zaobserwowalem to juz na 3 komputerach. Niewiem co robic. Prosze o kontakt na gg 8633208. Pozdro

Paty$, 10 września 2008, 09:47
A ja nie wiem gdzie szukać rozwiązania - resety tylko przy oglądaniu filmów na necie - w trakcie(odrazu lub chwila bez dzwięki i wtedy)  albo zaraz po wyłączeniu strony. Ronie rózne inne rzeczy wszystko jest ok... Wiec nie wiem kod błędu ewentualnie jaki znalazłem ale i z nim niewiele moge wskórać:/ :
0x000000c2 (0x00000007, 0x00000cd4, 0x024c0003, 0x84fd6da8) prosze doradzcie coś...

Gość bez pomysłu, 27 listopada 2008, 22:33
Od jakiegoś czasu zaczął mi się zawieszać system , co robić?Ponowny rozruch kompa trwa około 5 minut.Prosze poradzcie jakiś prosty sposób na  to.Skanowalem,defragmentowałem i nic.POMÓŻCIE      

oczek2791, 16 grudnia 2008, 17:38
Sam mi sie komputer resetuje . Wymieniłem zalilacz ale nic sie nie zmieniło ,co mam robić?
 

tomek, 5 lutego 2009, 20:03
miałam nadzieję ,ze może tutaj otrzymam jakąś konkretną pomoc ...:(

iska, 23 lutego 2009, 20:25
DO WSZYSTKICH JEDNOSTEK DO WSZYSTKICH JEDNOSTEK DO WSZYSTKICH JEDNOSTEK Jeżeli wyskakuje wam bluescreen to najpierw włączcie sobie jego zatrzymywanie: http://www.rozwiazania-problemow.yoyo.pl/viewtopic.php?t=22 Potem spiszcie sobie nazwę pliku sprawiającego problemy (u mnie było to np. nvlddmkm.sys) i wrzućcie do Google. Wyjdzie wam w końcu czego dotyczy dany plik (u mnie było to coś od NVIDII) i przeinstalujcie to (sterowniki lub program, ja przeinstalowałem sterowniki od grafiki i było GIT). Jest to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na pozbycie się problemu. Możecie ewentualnie spisać tytuł błędu wyświetlający się w jednej z początkowych linijek i wrzucić do Google, może znajdzie. A te kody STOP 0x coś tam oznaczają komórkę pamięci I NIC TO NIKOMU NIE DA, NIKT NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU TYLKO Z TAKICH DANYCH. Co do zwiechy komputera - polecam jego odkurzenie ;-) Sam miałem zwiechy komputera, ustały dopiero po odkurzeniu kompa (komp się przegrzewał i następowała zwiecha).
francesco919, 19 kwietnia 2009, 19:47
mam problem z mozilla ciagle mi wyskakuje raport o bledach jak to naprawic ?

daniel, 12 czerwca 2009, 15:13
mam problem kiedy chce otworzyc folder wyskakuje mi raport o bledach ina chwile znikaja wszystkie ikony i pasek narzedzi co mam robic prosze o rade z gory dzieki
 

przemas, 7 września 2009, 11:31
wiec moze wy mi pomozecie bo nie moglem na internecie znalesc.
wiec moj problem brzmi nastpeujaca.
gdy zainstalowalem windowsa i pojawilo sie "wprowadzenie" w ktorym zakladamy
pierwsze konto zresetowal mi sie komputer a po uruchomieniu juz bylo konto<br />"administrator" i juz ma haslo.
czy ktos wie jakie jest haslo lub jak je usunac?<br />dodam ze komputer sie zresetowal bo to laptop i mam baterie zepsuta a kabel
czasem nie styka i akurat w tym momencie nie styknol:/

Stagua, 18 września 2009, 19:26
A gdy ja Prubuje właczyc czy to gre czy jakis Plik to mi sie pojawia BŁAD: DLL C:/windows/system32?shell32.dll co ja mam juz zrobic niemoge ani grac ani narmalnie kozystac z KAPA POMOCY PROSZE
OLO15000, 25 listopada 2009, 21:33
mam pytanie mi wystepuje błąd podczas kopiowania filmu na płyte DVD a na CD normalnie kopiuje o co chodzi mam nagrywarke dvd ale nie dawno miałem format i od formatu nagrywa tylko na cd .Znam sie na optymalizacji systemu profesjonalnie jak by co to prosze pisac napewno pomoge i jednoczesnie prosze o pomoc
patryk, 5 stycznia 2010, 19:41
UWAGA!!! "chciałem złamać płyte ale płyta złamała mnie" :"> mam problem chcę nagrać film na płytke DVD ale wyskakuje błąd przy kopiowaniu wiecie jaki no i tu moja rola sie kończy prubowałem Burn 4 , ashampo burning studio itp nic nie pomaga , ale na CD normalnie nagrywa ps.mam nagrywarke. co robić ??? nie dawno miałem format i może koleś coś namieszał jak wgrywał windows bo przed formatem wszystko było ok prosze o pilną pomoc. Znam sie profesjonalnie na optymalizacji systemu itp{naprawiam kompy robie strony www itp} ale płytka dvd mnie przerasta he he
Patryk, 5 stycznia 2010, 20:02
Poradnikjest do kitu z powodu tego ze niema tego o co prosiłem prosilem o aplkiacjie i368
Towal, 21 stycznia 2010, 13:21
Pomocy!! Pzy uruchamianiu gry Sturmowik wyskakuje mi bład (0x0000005) nie wiem jak to naprawic pomocy!!!
Zal, 19 lutego 2010, 22:59
Kategoria: Brak Identyfikator zdarzenia: 1001 Nastąpił ponowny rozruch komputera po operacji wykrywania błędów. Wyniki tej operacji były następujące: 0x100000d1 (0xa4d62000, 0x00000002, 0x00000000, 0xa93a20d8). Wie ktoś o co chodzi z tą liczbą? Wszystkie błędy miały 0x00... ale co z jedynką?
zxcv, 27 lutego 2010, 13:25
co to  za blad i jak go usunać?? E_Nointerface:You cannot see players profile
StreSS, 18 marca 2010, 08:58
Ja mam taki problem z oknami i przyciskami po resecie komputera zniknoł mi motyw z normalną skurką do XP mam cały system z 98 i niewiem jak to naprawić... nagrywałem nowy system na ten bo niechce stracić danych które mam a i tak to nie przywruciło "motywu XP"... Chciałem przywrucić system ale sie okazało że nie byla włączona opcja zapisu i też lipa straszna... i nie wiem co robić a ten 98 wygląda strasznie a ikony są od XP i przy starcie logowanie i zamykanie ststemu jest normalny widget systemu XP... i nie wiem co dalej szukałem w necie i znalazłem skurki ale nie wiem czy to cos pomoże bardzo prosze o pomoc w mej sprawie bo bardzo mi zależy na tym a moze ta skurka pomoże ??? czekam na szybką odp dziękuje z gury
Łukasz.R., 16 kwietnia 2010, 00:48
Witam. Mam problem. Otóż gdy włączam komputer to mi sie błąd pokazuje na niebieskim tle: ***STOP: 0X000000ED (0X866A29EX,0X0000006X0000000,0X00000000). Nie wiem co zrobić.Pomocy! W ogóle nie mam pojęcia co zrobić. Mam xp i nawet nie da sie go włączyć. Prosze o odp. Mój e-mail: tadziuxd@gmail.com
tadziug1, 3 czerwca 2010, 14:53
Mam problem, a mianowicie mam system windows vista home premium i przy włączaniu komputera wyskakuje błąd BHO.DLL i zaraz po nim wyskakuje, że program ie3sh.exe przestał działać. Co mam robić?
Piotrek, 9 sierpnia 2010, 10:20
mam problem zainstalowałem xp i wyrzuvca mi mozile robi sie niebieskie tło i  wyłacz mi kopa jak mam pozbyc sie tego poblemu bo już nie moge 1 kopa załatwiło mi to a 2 mam nowego i to samo piszcie..  korba0000@wp.pl
korba, 13 września 2010, 21:18
Dla mnie to czarna magia.Szukam przyczyny bo ciagle wylancza mi sie komputer.Mam Windows XP i przegladarke Firefox.Ciagle wyskakuje blad systemu.Blad RPC. A to znow ze Firefox ulegl awari albo wtyczka do gier.Albo samoistnie komputer sie wylancza. I tak w kolko.Moze ktos podpowie mi.Moze cos padlo w kompie???Piszcie:babeczka-10@wp.pl
tereza, 15 września 2010, 12:01
Niewiem może naprawie.Dzieki za podpowiedź...
Pozdrowienia i wesołych świat życze
Świety Mikołaj, 20 grudnia 2010, 21:06
Podczas startu systemu wyskakuje mi niemiecki błąd! Es ist ein Fehler aufgetreten bitte Versuchen sie es Erneut. Prosze pisac na GG 7483679! lub rowny111@wp.pl :)
prosze o pomoc!, 27 stycznia 2011, 03:24
Windows Deference pokazuje mi że wykryto problem, gdy chcę go uruchomić, aby naprawić, natychmiast się wyłącza. Jak mam go uruchomić i naprawić to?
pannamhrock, 24 kwietnia 2011, 01:05
Siemka mam taki poblwm jak sciagam powiedzmy jakis pogram z neta to odrazu mi sie komputer uruchamia ponownie bez zadnego komunikatu dziwne jest to ze jak sciagam z chomika to zamiast klasycznego chomikowskiego pobierania odrazu mi wyskakuje zapisz jako:( Wieci moze co to moze byc mam to od ponownego instalowania windowsa. A jezeli to wazne to windowsa musiałem instalowac dlatego ze pulpit i siadł nie miałem zadnej ikonki a jak juz miałem to nie mogłem jej uruchomic jakis bład wyskakiwał ze mam włozyc dyskietke startowa nie chciało mi sie z tym bawic zrobiłem formata.
Gibon, 7 czerwca 2011, 22:12
ja mam dziwny problem o  tuż kiedy właczam gre ( z nsikimi wymaganiami) w skakuje bule screen i pisze ze windows strzymal prace  sterowniki kartky graficznej prestały dzialac poprawnie  I potem dalem now stery ale to samo  karta jest nowa pomuszcie mii 
MAxdominik, 11 lipca 2011, 18:27
gdy wchodze do folderu z filmami od razu wyskakuje mi blad Explorer.exe gdy go zamkne to wszystko sie zamyka jak wiecie o co chodzi to piszcie
maniek, 6 sierpnia 2011, 18:35
Maniek wiem o co Ci chodzi mam to samo
kamil, 15 września 2011, 16:49
gdy włańczam komputer a mam system windows xp to po chwili on się wyłańcza tak jakby sie sam resetował dlaczego może sie tak dziac??
marta, 26 września 2011, 12:48
Witam , mam otóż taki problem zepsuł mi się windows xp i chcialem zrobic formata , zrobiłem go zainstalowalem sterowniki i nagle wyskoczyl blon na niebieskim ten co jest opisany ponizej .. chce jeszcze raz zrobic formata a tu mi zadnej partycji nie wyszukuje po zatym, gdy wyciagne plytke z xp to komputer nie chce sie odpalic tylko pisze please boot select BŁAGAM POMOCY!!!
Piotrek, 20 listopada 2011, 12:13
Gdy włączam w komputer to wszystko jest wy porządku ale gdy pojawia się ikony to uruchamia się ponownie co mam zrobić pomożecie mi proszę.
D.B, 9 stycznia 2012, 16:57
"Siemka mam taki poblem jak sciagam powiedzmy jakis pogram z neta to odrazu mi sie komputer uruchamia ponownie bez zadnego komunikatu" ..Witam, Witam. Mam taki sam problem jak Gibon 7. Proszę o pomoc!!!!
Jama_jka, 6 lutego 2012, 16:41
Niestety nie ma tu mopjego błedu z końcówką 8A
Anonim ! :), 2 marca 2012, 09:21
witam, miałam to samo co wszyscy czyli ten komunikat na niebieskim tel i restart, wiem jak to naprawic.... w biosie czyli jak se włacza komp to delete naciskamy i tam trzaba poszukac( nie pisze konkretnie gdzie bo są rózne biosy ale u mnie to była ostatnia pozycja w pierwszej kolumnie) tzw szybkosci kompa czy jakos tak i po prosu jak jest 280 to napisac 290 to znaczy ze bedzie szybciej system chodził. Nie wiem jak to jeszcze wytłumaczyc po prostu tzeba podgonic system zeby szybciej pracował. Mam nadzieje ze ktos zrozumie o co mi chodziło :D Pozdrawiam
marusieńka, 1 sierpnia 2012, 21:56
gdy komp chodzi jakies 3 godziny powoli mi sie zaczyna scinac i wszystkie litery znikaja.
crg, 30 sierpnia 2012, 15:55
aplikacja nie została właściwie zainicjowana 0x0000006 taki komunikat mi wyskakuje kiedy chce włączyć np.mój komputer,przeglądarke internetową lub inny program,jak pozbyć się tego błędu?
grzesiek, 27 stycznia 2013, 16:06
mam WINDOWS XP przy wyjściu z pracy komputera i ściągnięciu automatycznie aktualizacji - komputer nie wyłącza się automatycznie //pozostaje w systemie - zamykanie systemu WINDOWS//.
PROBLEM..., 9 marca 2013, 10:41
Mam system windows xp i zaktulizowalem windowsa i mi zabrali system
kokos, 24 lipca 2013, 10:22
ja mam inny problem po uruchomianiu komputera pojawia sie pierwsze okno z czarnyym tlem jak kazdemu i dalej nie porzechodzi tylko wyskakuje mi komunikat ze jest jakis blad poczym sie wylacza sam i wlacza ponownie i znow to samo komputer robi te czynnosc nieskonczenie wiele... co to moze byc ? pomoze ktos?
problem, 18 listopada 2013, 20:02
Witam Wszystkich mam właśnie taki problem. Wyskakuje pasek ładowania Windows i nagle niebieskie tło a na nim białe napisy. u siebie dysku nie sformatowałem bo nawet nie chciał sie włączyć rozruch płyty, Wiec wziąłem go do kumpla i zrobiłem formata. sądziłem że formatowanie dysku pomoże i wgranie nowego Windowsa, Ale jednak sie nie udało cały czas to samo występuje tylko tyle że tryb awaryjny się włącza bo wcześniej nawet nie chciał zaskoczyć. Troche dużo tego ale sądzę że mnie ktoś wysłucha i coś poradzi. Dzięki z góry i proszę o wyrozumiałość ; )
Jachu, 8 stycznia 2014, 21:49
sciognolem gry z internetu przy probie zainstalowania komputer mi sie blokuje tak samo jest gdy chcem je usunoc moze ktos wie w jaki sposob je usunoc
piotr, 13 sierpnia 2015, 17:20

Dodaj swój komentarz

Zasady publikacji komentarzyZasady publikacji komentarzy

Redakcja CentrumXP.pl nie odpowiada za treść komentarzy publikowanych na stronach Portalu
i zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które:

 • zawierają słowa wulgarne, obraźliwe, prowokujące i inne naruszające dobre obyczaje;
 • są jedynie próbami reklamowania stron internetowych (spamowanie poprzez umieszczanie linków);
 • przyczyniają się do złamania prawa bądź warunków licencyjnych oprogramowania (cracki, seriale, torrenty itp.);
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe lub numery GG;
 • merytorycznie nie wnoszą nic do dyskusji lub nie mają związku z tematem komentowanego newsa, artykułu bądź pliku.